Nová informatika a digitální kompetence

Malé revize pro základní vzdělávání v oblasti ICT

Tiskové materiály

NPI ČR vydal doporučení školám, jak pracovat s umělou inteligencí

Připravte se na to, že tu s námi umělá inteligence (AI) už zůstane, zjišťujte pomocí vlastních experimentů, s čím vám může AI pomoci pro větší efektivitu učení, zapojte do rozhodování o AI učitele i žáky. To jsou příklady doporučení, které NPI ČR vydal k novému školnímu roku.

NPI ČR rozšiřuje konzultační podporu škol při zavádění digitálních změn do výuky

Rozvíjet digitální kompetence žáků a zavést předmět informatika do výuky na 1. stupni mají všechny základní školy od září 2023, o rok později na 2. stupni ZŠ. K dispozici k tomu získávají podporu Národního pedagogického institutu ČR, kterou školám zdarma poskytuje v rámci projektu Národní plán obnovy (NPO).

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Maturanti mohou zjistit, jakou známku dostali z didaktických testů z matematiky, češtiny a cizích jazyků, díky tabulce na dodatku k osvědčení. Dodatek vydává většina českých středních odborných škol a učilišť. Tabulka slouží jako převodník procent z testů.

NPI ČR nabízí školám pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Školy, které se připravují na úpravy školních vzdělávacích programů v digitální oblasti, mohou zdarma využívat individuální konzultace s odborníky Národního pedagogického institutu České republiky. Konzultant se ve vyhrazeném čase věnuje výhradně objednanému řediteli či jinému pedagogickému pracovníkovi z konkrétní školy.

Na českých školách odstartoval projekt Albus

V České republice odstartoval projekt Albus, který má dvěma českým školám pomoci při zavádění digitálních technologií do výuky. Za projektem stojí společnost Google a Edugo. Projekt se realizuje za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu České republiky.

S jakými problémy se potýkají školy při přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky? A co by jim pomohlo?

Učitelé v mnoha školách nejsou dostatečně připraveni v oblasti rozvoje digitálních kompetencí, školy se potýkají s nedostatečnou kvalitou technického vybavení, nedostatkem kvalifikovaných učitelů informatiky v některých školách a nedostatkem učitelů obecně. Část škol změnu ŠVP odkládá.

Videa

Reportáž z 1. setkání DIGI roadshow - nového formátu setkání, jehož cílem je propojit odborníky se školami, učiteli a řediteli, kteří potřebují pomoci při zavádění revize informatiky, 6. 12. 2022

DigiSeč 2022: Ondřej Neumajer - Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty, 3. – 4. 10. 2022