Nová informatika a digitální kompetence

Malé revize pro základní vzdělávání v oblasti ICT

Tiskové materiály

Jak nově učit informatiku? Podporu a inspiraci naleznou učitelé na novém webu

Ministerstvo školství představilo zásadní změny ve výuce informatiky na základních školách. Školy se nově budou muset věnovat informatickému myšlení. Jak na to, bude pedagogům radit Národní pedagogický institut České republiky, mimo jiné i skrze nové webové stránky revize.edu.cz.

Videa

Reportáž z 1. setkání DIGI roadshow - nového formátu setkání, jehož cílem je propojit odborníky se školami, učiteli a řediteli, kteří potřebují pomoci při zavádění revize informatiky, 6. 12. 2022

DigiSeč 2022: Ondřej Neumajer - Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty, 3. – 4. 10. 2022