Podpora začínajících učitelů

Program pro školy a učitele při jejich vstupu do praxe.

Naši odborníci

Jiří Nekola
projektový manažer
jiri.nekola@npi.cz 

Věra Štěpánová
kontakt pro média - pro další dotazy či zprostředkování rozhovorů
vera.stepanova@npi.cz

Tiskové materiály

Nové praktické materiály pro školy se začínajícími učiteli

Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Kromě praktických tipů a doporučení jsou součástí materiálů také osobní zkušenosti pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)...

Další materiály

Infografika začínající učitelé: 

Příručka SYPO: Adaptační období začínajícího učitele z pohledu uvádějícího učitele

Čtyřlístek pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů: začínající učitel

Studie systémů podpory začínajících učitelů ​SYPO: 

Příručka SYPO: Adaptační období začínajícího učitele z pohledu vedení školy

Čtyřlístek pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů: vedení školy

Videa