Velké revize RVP ZV

Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Na koho se obrátit

Kamil Ubr
ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
kamil.ubr@npi.cz

Veronika Loosová
kontakt pro média – pro další dotazy či zprostředkování rozhovorů
veronika.loosova@npi.cz

Tiskové materiály

Konference zahájila veřejnou diskuzi k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 19. října 2021 proběhla za účasti ministra školství Roberta Plagy konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce.

Videa

Úvodní on-line setkání koncepčních pracovních skupin Revize RVP ZV, 26. 7. 2022