Národní pedagogický institut
České republiky

Kdo jsme


Národní pedagogický institut (NPI ČR) je přímo řízenou organizací MŠMT, která zajišťuje přenos inovací ve vzdělávání do školské praxe v rámci celé ČR.
Jsme servisní organizací českého systému předškolního, základního a středního vzdělávánía vytváříme pro něj rámcové vzdělávací programy.

Naší vizí je aktivně přispívat k tomu, aby se děti těšily do školy a učitelé měli nejlepší práci na světě. 
 

Poskytujeme:

  • Systematickou a cílenou podporu školám, učitelům, učitelkám, ředitelům, ředitelkám a dalším pedagogickým pracovníkům. 
  • Máme připravené pečlivě promyšlené a důkladně navržené nástroje, které podporují školní týmy i jednotlivé učitele při cestě k rozvoji žáků. 

 
V každém kraji máme krajské pracoviště, které zastává významnou roli v podpoře škol v daném regionu.  

Materiály ke stažení


Loga NPI ČR

Vedení NPI


Ivo Jupa,
Ředitel NPI ČR

Klára Bezděková,
Náměstkyně ředitele

Kamil Ubr,
Ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání

Matěj Bulant,
Ředitel odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání

Andrea Cibulková,
Ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání

Ondřej Neumajer,
Vedoucí samostatného oddělení Digitalizace ve vzdělávání