Témata

Velké revize RVP ZV

Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání budou znamenat zásadní vliv na podobu českého školství.

Pomoc Ukrajině

Pomoc NPI ČR a MŠMT při začleňování ukrajinských dětí do českých škol.

Lídr školy

Každá škola potřebuje lídra. Vše o projektu, ve kterém se budoucí ředitelé učí pomáhat žákům a učitelům růst.

Národní plán doučování

Jak funguje program, který pomáhá zmírnit negativní dopady výluky prezenčního vzdělávání v minulých letech.

Podpora začínajících
učitelů

Program pro školy a učitele při jejich vstupu do praxe.

Dějepis+

Unikátní projekt, který mění pohled na výuku dějepisu. Učitelé si předávají zkušenosti tak, aby vedli žáky k pochopení souvislostí.

Studie, data a analýzy

Přinášíme vám zajímavá data, analýzy a studie k nejrůznějším tématům, které NPI ČR připravuje a zpracovává.

Nová informatika a digitální kompetence

Jak skrze technologie připravujeme děti na svět budoucnosti.

Naše další témata

Zde naleznete další témata, kterými se NPI ČR zabývá a mohou vás zajímat.