Povinně zveřejňované informace

Na této stránce najdete všechny povinně zveřejňované informace.

1. Oficiální název

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – NPI ČR

2. Právní forma

Národní pedagogický institut České republiky je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zřízenou podle zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění. 

3. Zřizovací listina

Národní pedagogický institut České republiky je přímo řízenou příspěvkovou organizací, založenou změnou zřizovací listiny MSMT-33358/2019-1

Zřizovací listina NPI ČR

4. Poslání

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

Další informace

5. Kontaktní spojení

Centrála:

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 122 112
e-mail: sekretariat@npi.cz

Ostatní pracoviště:

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
tel.: +420 274 022 111

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9
tel.: +420 283 881 250

Identifikátor datové schránky:

8pswgy6

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Zuzana Bayerová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12, Praha 1
Telefon: +420 234 811 961
e-mail: gdpr@msmt.cz

7. Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu využijte kontakt na správce webu.

8. Identifikační číslo a DIČ

IČO: 45768455
DIČ: CZ45768455

9. Organizační struktura
10. Žádosti o poskytnutí informace

Způsob poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Místa podání žádosti:

Národní ústav pedagogický institut České republiky, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, elektronická podatelna sekretariat@npi.cz

Žádosti a jejich vyřízení

11. Základní informace o zpracování osobních údajů
12. Rezortní interní protikorupční program MŠMT
13. Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Národní pedagogický institut České republiky
Centrální pracoviště Praha
Senovážné náměstí 872/ 25,
110 00 Praha 1

Pracoviště Hostivař
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1

Krajské pracoviště NPI ČR, Brno
Křížová 22,
603 00 Brno

Krajské pracoviště NPI ČR, České Budějovice
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice

Krajské pracoviště NPI ČR, Hradec Králové
Luční 460,
500 03 Hradec Králové

Krajské pracoviště NPI ČR, Jihlava
Zborovská 3,
586 01 Jihlava

Krajské pracoviště NPI ČR, Karlovy Vary
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary

Krajské pracoviště NPI ČR, Liberec
Masarykova 28,
460 01 Liberec

Krajské pracoviště NPI ČR, Olomouc
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc

Krajské pracoviště NPI ČR, Ostrava
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava

Krajské pracoviště NPI ČR, Pardubice
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice

Krajské pracoviště NPI ČR, Plzeň
Čermákova 18,
301 00 Plzeň

Krajské pracoviště NPI ČR, Zlín
Potoky 267,
760 01 Zlín

Krajské pracoviště NPI ČR Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý:    8:00 – 16:00
Středa:  8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 16:00
Pátek:    8:00 – 13:00 

Elektronická adresa elektronické podatelny

podatelna@npi.cz

ID datové schránky Úřadu

8pswgy6

Technické parametry přijímaných e-mailových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff,
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 25 MB

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, SD karta, CD-ROM, DVD – ROM, Blu-ray

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté e-mailové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru na datovém nosiči

Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem podatelny převzaty.

Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován.