Prestižní SOČka opět vybere nejlepší středoškolské práce

Témata:

Praha, 14. listopadu 2023 – Finálové celostátní kolo hodnocení nejlepších středoškolských prací v rámci prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhne ve středu 15. listopadu 2023 v Pardubicích na půdě Fakulty chemicko-technologické pardubické univerzity. Odborná porota bude posuzovat studentské práce z 18 vědních oborů zahrnujících přírodovědné a technické obory, ekonomii a management, psychologii, až po společenskovědní obory. Základními kritérii při hodnocení a obhajobě prací budou jejich invence, originalita, odbornost a vlastní přínos k řešené problematice. Atraktivitu soutěže podtrhuje fakt, že celostátním kolem nekončí, protože ti nejlepší soutěžící postupují do širší nominace na navazující zahraniční soutěže.

SOČ je dobrovolnou zájmovou činností žáků denního studia všech typů středních škol a jejím primárním cílem je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Historie SOČ sahá až do roku 1978. Samotná soutěž je pak organizovaná na čtyřech úrovních od školní, okresní a krajské přehlídky až po celostátní finále.

„Celý svět hledá talentované, kreativní mladé lidi a renomovaná SOČka dává každoročně příležitost středoškolským studentům ukázat svoji kvalitu a prosadit se i v mezinárodním srovnání,“ říká k soutěži ředitel NPI Ivo Jupa.

Odborným garantem soutěže je Národní pedagogický institut (NPI), který ji zároveň financuje ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou společností, Českou nukleární společností a The Kellner Family Foundation, která je hlavním partnerem soutěže. Záštitu nad soutěží má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Veškeré informace k soutěži naleznete zde: webu https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost nebo na: www.soc.cz

Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501

Odborný garant: Jana Ševcová, jana.sevcova@npi.cz


Seznam soutěžních oborů pro 46. ročník SOČ:
01. Matematika a statistika;; 02. Fyzika; 03. Chemie; 04. Biologie, geografie a geologie; 05. Molekulární biologie; 06. Zdravotnictví; 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství;  08. Ochrana a tvorba životního prostředí; 09. Strojírenství, hutnictví a doprava; 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů; 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; 13. Ekonomika a řízení; 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; 16. Historie; 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory; 18. Informatika.