DIGI roadshow k digitálním kompetencím a nové informatice pro učitele základních a středních škol

26. 9. 2023, 14.00–18.00

Krajská pracoviště NPI ČR

Dozvíte se, proč je klíčové zabývat se rozvojem digitálních kompetencí napříč obory, jak souvisí informatika s rozvojem digitálních kompetencí a proč nestačí občas ve výuce použít libovolnou aplikaci. Kromě tematicky zaměřených workshopů bude příležitost sdílet své zkušenosti, problémy s digitálně zkušenějšími kolegy a experty. 

Harmonogram:

14:00-14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramů akce, její průběh) 
14:15-14:45 Zahájení DIGI roadshow  
14:45-17:25 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI) 
17:25-18:00 Závěr, diskuze 

DIGI roadshow je akce Národního pedagogického institutu, kterou organizace podřízená Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve stejný den a čas na všech svých krajských pracovištích zároveň.