Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

20. září 2023

Krajský úřad Pardubického kraje, sál Jana Kašpara

a krajské pracoviště NPI ČR Pardubice

Konference k realizaci Strategie 2030+ na školách

Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

„ABY SE DĚTI A UČITELÉ DO ŠKOLY VÍCE TĚŠILI“

Regionální konference zaměřená na aktuální téma v rámci Strategie 2030+, propojování škol a odborníků, vzájemné sdílení a inspirace. Festival je platformou výměny dobré praxe škol Pardubického kraje. Vytváří pedagogům prostředí pro sdílení, komunikaci, výměnu zkušeností a námětů na principu „učitelé sobě“, kdy učitelé nabízí dobrou praxi ostatním kolegům. Na festivalu naleznete workshopy, semináře a prostor pro sdílení, reflexi a vzájemné debaty.

Kapacita: 80 účastníků 

Cíle festivalu:

  • Zprostředkovat výměnu dobré praxe a inspirace škol Pardubického kraje v tématu Kvalitní škola – kvalita vzdělávání.
  • Sebeprezentací dobré praxe umožnit daným školám a pedagogům jejich další rozvoj na bázi sdílení, komunikace s ostatními školami, výměny zkušeností a námětů.
  • Inspirovat školy a pedagogy, kteří chtějí měnit a posouvat svou výuku, pracovat na určitých tématech a nabídnout školám a pedagogům směry rozvoje opírající se o existující fungující praxe škol a pedagogů Pardubického kraje.
  • Propojit partnery podílející se na vzdělávání, jeho kvalitě a dalším formování, jako jsou NPI ČR, Pardubický kraj, ČŠI, Odbor školství Pardubického kraje, vybrané fakulty UP.

Cena: 1680 Kč

Další informace