Konference Škola jako místo setkávání

4. října 2023

Novotného lávka 200/5, Praha 1

Konference Škola jako místo setkávání proběhne 4. října 2023 v Praze v šesti konferenčních sálech najednou. Národní pedagogický institut, projekt NPO 3.1 DIGI je partnerem akce a garantem odpoledního bloku na téma Digitální vzdělávání

Registrujte se v předstihu, ideálně s kolegy z jedné školy nebo instituce – záměrem akce je společné setkávání kolegů, hledání inspirace a výměna zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu.