VI. setkání Národních skupin garantů podporujících nadání

Konference zaměřená na sdílení zkušeností s podporou nadání v ČR.


Kontakt: Zdeňka Chocholoušková, zdenka.chocholouskova@npi.cz