DIGI roadshow

DIGI roadshow: vydařená premiéra setkání nad revizí RVP v digitální oblasti napříč republikou

DIGI roadshow, setkání ředitelů škol s odborníky, kteří jim mohou pomoci se zaváděním výuky nové informatiky a digitální kompetence, se uskutečnilo 6. prosince na všech krajských pracovištích NPI ČR. Nejpozději od 1. září 2023 musí všechny základní školy zařadit do výuky nový předmět informatika a začít rozvíjet digitální kompetence žáků napříč předměty.