DIGI roadshow: vydařená premiéra setkání nad revizí RVP v digitální oblasti napříč republikou

DIGI roadshow, setkání ředitelů škol s odborníky, kteří jim mohou pomoci se zaváděním výuky nové informatiky a digitální kompetence, se uskutečnilo 6. prosince na všech krajských pracovištích NPI ČR.

Nejpozději od 1. září 2023 musí všechny základní školy zařadit do výuky nový předmět informatika a začít rozvíjet digitální kompetence žáků napříč předměty. Úspěšnou součástí podpory škol na této cestě změny se stala DIGI roadshow, která odstartovala 6. prosince úderem 14. hodiny. Ve všech krajských městech se tak najednou sešlo několik stovek ředitelů a dalších zástupců základních škol. „Tento formát jsme zvolili i proto, že jsme chtěli seznámit ředitele s odborníky, kteří působí v jejich regionu a kteří jim mohou pomoci s úpravami školních vzdělávacích programů (ŠVP) a dalšími kroky spojenými s revizí v digitální oblasti,“ říká Irena Fričová, hlavní manažerka projektu Národní plán obnovy (NPO) Digi, který DIGI roadshow pořádal ve spolupráci se všemi krajskými pracovišti Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR), kde se jednotlivá setkání konala.

Po úvodních společných informacích přenášených online z pražské centrály NPI ČR se naplno rozběhly programy připravené na každém krajském pracovišti. Ředitelům byli k dispozici odborní pracovníci působící v jednotlivých regionech, jejichž služby mohou školy zdarma využívat. Patří k nim IT guru – specialisté, kteří nabízejí konzultace a nestranné poradenství v oblasti školní infrastruktury, nastavení efektivní správy IT, poradí při tvorbě strategií digitálního rozvoje školy, pořizování digitálních technologií a učebních pomůcek financovaných z NPO apod. Krajští metodici představovali nabídku vzdělávací podpory a zodpovídali otázky týkající se vzdělávacích kurzů, seminářů či webinářů pro vedení škol i pedagogy, k dispozici byli odborníci poskytující individuální konzultace na míru ke konkrétním tématům či lektoři, kteří přijdou přímo do školy proškolit celou sborovnu. Své služby nabídli také konzultanti školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Podle dotazníkového šetření NPI ČR ze září 2022 se značné procento škol dobrovolně rozhodlo zavádět změny v digitální oblasti dříve, aby měly čas postupně zkoušet nové věci. Více než třetina škol však plánuje uskutečnit změny ve výuce až od příštího školního roku – úpravy ŠVP a další kroky ke změně má teprve před sebou. (V dotazníkovém šetření bylo osloveno 4200 ZŠ, odpovědělo 1553). Z těchto údajů je zřejmé, že významný zdroj informací pro ředitele představuje rovněž možnost vzájemně se setkat, diskutovat své zkušenosti, sdílet příklady z praxe a nechat se vzájemně inspirovat, což zároveň většina z nich také uvedla v přihlášce na DIGI roadshow jako jedno ze svých očekávání.

„Už dlouho jsem nezažil tolik pozitivně naladěných lidí. Přišli dobrovolně, odpoledne, navíc dva a půl týdne před Vánoci a opravdu chtěli diskutovat. Mám zkušenost z některých akcí, že školy mluví o tom, jak jim hned všechno jde a že je vše v naprostém pořádku. To tady nebylo,“ oceňuje lektor a IT guru Václav Maněna, jak se organizátorům na královéhradeckém pracovišti, které navštívil, podařilo vytvořit atmosféru, ve které se ředitelé, koordinátoři ŠVP či metodici a koordinátoři ICT nebáli přiznat, že se jim napoprvé všechno nedařilo tak, jak čekali.

Uvolněná atmosféra panovala i na dalších krajských pracovištích NPI ČR. Zástupci škol otevřeně debatovali o tom, co se kde osvědčuje, co někomu nesedí, konzultanti a další odborníci podpořili zástupce škol v tom, že je dobré inspirovat se vzorovými materiály, které jsou k dispozici, i zkušenostmi kolegů, zároveň však přitom hledat cesty, které nejlépe vyhovují potřebám konkrétní školy. Nikdo nezastíral, že digitální proměna výuky pro 21. století je krokem z komfortní zóny, který musíme společně udělat.

Na všech krajských pracovištích NPI ČR budou zástupci škol i nadále nacházet podporu a pomoc. Na webu Revize ICT v RVP ZV v digitální oblasti (revize.edu.cz) pak získají potřebné informace k obsahu nové informatiky, začlenění digitální kompetence do všech předmětů, včetně přehledu výstupů, co by měl žák umět nejen na konci základního vzdělávání, ale i v průběžných uzlových bodech na 1. a 2. stupně ZŠ. Školám jsou zde k dispozici vzorové ŠVP, další inspirativní texty, videa či podcasty.

Reportáž z Digiroadshow: https://www.youtube.com/watch?v=4y-piLaEEX

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz