Odborná veřejnost má možnost vyjádřit se ke změnám ICT revize pro gymnázia

MŠMT připravilo návrh změn rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia. Odborná veřejnost má možnost se k návrhu vyjádřit v rámci veřejné konzultace. K tomu slouží formulář na stránkách revize.edu.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Jedná se o dílčí revizi v oblasti informatického myšlení. Ke změně dochází v zařazení nové klíčové digitální kompetence a v definování nového obsahu ve vzdělávací oblasti Informatika. Časová dotace zůstává zachována – žádné hodiny ani výstupy se tedy kvůli úpravě RVP neškrtají.

MŠMT dává návrh k veřejné konzultaci a jak říká Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT, pedagogická veřejnost má nyní možnost návrhy změn připomínkovat do 21. 7. 2021.

Odborná veřejnost má možnost se seznámit s návrhy RVP G a RVP GSP na stránkách revize.edu.cz. Každý může podat návrh, připomínku nebo námět k navrženým úpravám prostřednictvím formuláře. Tyto podněty budou do 31. 8. 2021 vypořádány. Jejich posouzení bude provádět NPI ČR ve spolupráci s MŠMT. Finální návrh RVP pro gymnázia se zapracovanými připomínkami bude postoupen MŠMT ke schválení.

„Jsem rád, že se práce na malé ICT revizi pro gymnázia podařilo urychlit. Předpokládáme, že nový RVP pro gymnázia bude schválený v září 2021,“ říká ředitel Michal Černý a dodává: „Konečný termín pro zahájení výuky podle upraveného RVP bude září 2025. Gymnázia tak budou mít dostatek času na přípravu na zavedení nové informatiky.“

Navržené úpravy navazují na úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. „Cílem je pokračovat v modernizaci kurikula v digitální oblasti. Změny v rámcových vzdělávacích programech vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 i cílů Strategie 2030+,“ říká Daniela Růžičková, garantka vzdělávací oblasti informatika a ICT Národního pedagogického institutu České republiky.

„Po dokončení aktualizace ICT revize RVP pracujeme i na přípravě metodické podpory pro gymnázia. Podobně jako pomáháme základním školám, chceme pomáhat i gymnáziím. Už nyní jsou k dispozici například učebnice k výuce informatiky i vzdělávací zdroje k rozvoji digitální kompetence připravené pedagogickými fakultami ve spolupráci se zástupci škol. Předpokládáme, že gymnázia budou moci začít zavádět novou informatiku od září 2022,“ doplňuje Daniela Růžičková.

Koncept průřezové digitální kompetence a nový obsah informatiky byly ověřeny ve výuce pilotních škol v projektech pedagogických fakult Rozvoj digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení. Pedagogické fakulty současně připravily učební materiály do výuky a vzdělávání pro učitele. Více se dozvíte na webech Digigram nebo iMysleni.

Úpravy RVP jsou naléhavé i proto, že ICT kurikulum ve stávajících rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia nebylo aktualizováno od doby svého vzniku, tj. od roku 2007. Požadavky na změny ICT kurikula jsou také uváděny ve vládních i rezortních strategiích, zejména v otázkách bezpečnosti a proměn ekonomiky ČR: Národní strategie kybernetické bezpečnosti, Průmysl 4.0, Digitální Česko a Národní strategie na podporu umělé inteligence.

KONTAKT 

Jan Štěpánek
oddělení komunikace s veřejností

jan.stepanek@npi.cz
+420 725 908 524