Setkání ředitelů škol nad tématem sociálního znevýhodnění

Témata:

První ročník celostátního setkání ředitelů škol k tématu sociálního znevýhodnění se konal 14. listopadu v Praze. Akci s názvem PROPojení ředitelů 2023 zorganizoval Národní pedagogický institut ČR a je bezesporu jedním z největších profesních setkání ředitelů a zástupců vedení škol v České republice. Na setkání dorazili ředitelé téměř všech 400 škol ze sociálně znevýhodněných oblastí, které jsou zapojeny do projektu Podpora rovných příležitostí (PROP).

Samotný projekt Podpora rovných příležitostí (PROP) se primárně zaměřuje na děti se sociálním znevýhodněním. Je financován z Národního plánu obnovy (NPO) a jeho součástí je podpora škol, pedagogů i rodin, a především samotných žáků. Tuto podporu pak zprostředkovává Národní pedagogický institut České republiky.

Hosty úvodního panelu byli zástupci vedení Ministerstva školství a tělovýchovy ČR Martina Běťáková a Jan Mušuta, ředitel NPI ČR Ivo Jupa, dále Tomáš Machalík, který je ředitelem projektu PROP a odborník na tématiku sociálně znevýhodněných škol Zbyněk Němec. V průběhu dne probíhaly moderované diskuzní panely na témata: sociální pedagog, role školy, asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (činnosti a požadavky na ně), propojování formálního a neformálního vzdělání, nebo kariérové poradenství a podpora studijní motivace na škole, spolupráce ZŠ a SŠ.

„Naší snahou je upozornit na to, že ne všechny školy to mají stejně těžké a jejich práci silně ovlivňuje i prostředí, kde se nacházejí. Proto vzniklo přesvědčení o potřebě tyto školy podpořit, a postupně toto původně projektové působení přerůstá na působení systémové,“ řekl v úvodu setkání Jan Mušuta, ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT.

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí jsou peer to peer setkání nástrojem pro vedení škol, který cílí primárně na přenos dobré praxe v oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním. Peer to peer setkání jsou dělena na regionální a celostátní, kde diskutovaná témata demonstrují potřeby škol. 

Z dosavadního průběhu lokálních peer to peer setkání ředitelů zapojených škol je zřejmé, že ředitelé oceňují možnost seznámení s kolegy, možnost prohloubit vzájemné síťování a konkrétní vzájemné nabídky podpory kolegů nebo konstruktivní setkání se skutečně konkrétními výstupy. Na setkání jsou také zváni hosté, ať již zkušení ředitelé nezapojených škol nebo externí odborníci na konkrétní oblast.

Důvody setkání shrnul hlavní manažer projektu Tomáš Machalík slovy: „Myšlenka našich setkávání je jednoduchá a zapadá do širší snahy NPI podporovat síťování jednotlivých aktérů v územích, či celostátně, a podporovat jejich vzájemné učení. Naším cílem je poskytnout bezpečný prostor pro výměnu zkušeností a prostor pro otevřenou diskusi o často nepříliš optimistických tématech, před kterými ale v rámci systémových změn nelze zavírat oči.“

Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501