Stanovisko NPI ČR k článku na webu Novinky.cz: "Část učitelů změny nechce, volají po návratu k jasným osnovám", zveřejněném dne 31. 5. 2024

Národní pedagogický institut České republiky se ohrazuje vůči nepřesným a zavádějícím informacím, které zazněly v článku "Část učitelů změny nechce, volají po návratu k jasným osnovám".

Rozhovor redaktorem serveru Novinky.cz byl veden na téma kulatých stolů, které NPI ČR pořádalo v rámci veřejné konzultace rámcových vzdělávacích programů. Kulaté stoly byly pořádány právě proto, aby všechna zásadní téma spojená s revizí RVP byla veřejně diskutována a mohl se do nich zapojit každý. Vyvozovat z těchto živých diskuzí obecně platné závěry považujeme za nevhodné. 

Více informací o oborových kulatých stolech naleznete zde: Kulaté stoly | velké revize RVP v ZV

Dotazníkové šetření, které v rámci veřejné konzultace probíhalo, v době rozhovoru nebylo ukončeno a vyhodnoceno, redaktor na to byl upozorněn, tudíž informace a čísla uvedené v článku nejsou oficiálními výsledky dotazníkového šetření. Podněty z dotazníkového šetření budou zapracovány do celkové zpětné vazby a předloženy MŠMT k rozhodnutí v rámci schvalovacího procesu, který bude probíhat na podzim tohoto roku. O výsledcích a výstupech z veřejné konzultace budeme veřejnost informovat.