Stránky Národního plánu doučování nabízejí školám praktickou pomoc a sdílení dobré praxe. Za první tři týdny stránky přilákaly 15 tisíc návštěvníků

Témata:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování. Jeho nový web za první tři týdny od spuštění čítá 15 tisíc návštěv.

Stránky doucovani.edu.cz představují praktického průvodce a inspiraci pro ředitele, pedagogy, doučující i rodiče. Aktuálně nabízejí především učitelům, resp. doučujícím i z řad neziskových organizací a studentů pedagogických fakult, tipy ve formě videí, v nichž jejich kolegové sdílejí svá know-how, dodávají tipy, triky a rady nejen k obsahu doučování, místu konání nebo pomůckám, aby žáci daný předmět lépe chápali, ale také k tomu, jak žáky oslovit a vzbudit v nich o doučování zájem.

„Nejdůležitější je budovat vztah k předmětu, vše ostatní už pak přijde samo,“ říká Jakub Jelen, garant kurzu Doučování přírodovědných předmětů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Během doučování se snažím žákům vysvětlit, že daný předmět může být i zábava, že to není jen o získání známky ve škole, ale že například fyziku opravdu můžou využít v běžném životě,“ zmiňuje studentka Přírodovědecké fakulty a doučovatelka fyziky Veronika Šandová, mohou se ho účastnit i ti, které zajímá něco více do hloubky. Některým žákům se doučováním daří získat i uznání svých rodičů, jak podotkl Václav Nádvorník, zástupce ředitele ZŠ Londýnská v Praze, učitel matematicko-fyzikálního základu a informatiky. Naopak jak nakládat s ambicemi rodičů, které převyšují studijní potenciál žáka, zmiňuje Jana Servusová, učitelka angličtiny a českého jazyka na ZŠ Chocerady.

Ve vícero videích zaznívají tipy, jak přistupovat k menším či větším mezerám v učivu – nebát se vrátit o úroveň, nebo klidně až o dva ročníky v učivu níže, jak řekla Ellen Pražáková, studentka speciální pedagogiky doučující matematiku, však to je jedna z výhod doučování – individuální přístup, žáci se nemusejí bát ani možného posměchu jiných. Jak říká Jana Servusová: „Moje doučování bude i v příštích měsících zaměřeno na to, co je ve větší studijní skupině obtížné rozvíjet jak z hlediska počtu žáků, tak i z hlediska vytvoření bezpečného prostředí.“

Nejen Ellen Pražáková, ale i Veronika Nádvorníková ze ZŠ Londýnská představují konkrétní pomůcky, které si žáci mohou sami vyrobit nebo pořídit v běžné domácnosti, aby se jim lépe učilo, příklady lépe chápali a vědomosti lépe vštěpovali do paměti. Andrea Tláskalová, učitelka 1. stupně ZŠ ve Zbiroze, radí v rámci geometrie vysvětlit žákům, nakolik je důležité mít správné pomůcky, které pak ušetří práci. Mnozí vyzdvihují důležitost zajímavých témat a souvislostí: Vítězslav Kružík, učitel matematiky a hudební výchovy na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci, svěřuje svůj trik, jak v žácích vzbudit zájem o vážnou hudbu, podobně Jana Servusová zájem o český jazyk.

Nemalou roli v doučování sehrává i průběžná motivace. Kromě vzbuzení zájmu o daný předmět se jedná i o průběžné povzbuzování, které pomůže žákům vyrovnat se s tím, co pandemie přinesla, a to i při doučování cizích jazyků. „Myslím si, že je velice důležité podporovat každý i dílčí pokrok a opravdu hodně chválit a hodně oceňovat to, že se žák nebojí a že promluví. Myslím si, že doučování by mělo být zaměřené na to, v čem výuka angličtiny nejvíc trpěla v době, kdy jsme se žáky nebyli v přímém kontaktu,“ podotýká Jana Servusová.

Videí bude na webu Doučování přibývat, a to i na další témata – sdílení zkušeností a konkrétních příběhů doučujících i doučovaných žáků, příběhů a zkušeností z různých sociálních skupin.

Na webových stránkách školy dále naleznou základní informace o možnosti využití finančních prostředků na doučování, administrativní podporu (např. vzory dohod), návrh postupu při výběru žáků k doučování a komunikaci s nimi. Připraveny jsou další podpůrné informace k doučování včetně kontaktů na organizace, které mohou s doučováním pomoci.

Část webových stránek pro rodiče přináší v české i anglické verzi informace například o tom, zda je doučování povinné, kdo o tom rozhoduje nebo kdo může a bude jejich dítě doučovat. Tyto informace jsou připraveny i v dalších 17 jazykových mutacích pro potřeby učitelů, kteří by rádi blíže informovali cizojazyčné rodiče svých žáků. Obsah záložek doplňuje šikovně provedená část FAQ. Případní zájemci z řad neziskových organizací nebo fyzických osob, kteří se chtějí zapojit do doučování žáků ve školách, mohou skrze tyto stránky zveřejnit nabídku svých služeb.

Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky – zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily.

Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám rozdělit v tomto roce téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdrží prostřednictvím krajských úřadů do konce září. Doučování bude probíhat mimo vyučování a doučující hodiny dostanou zaplaceny.

Smyslem Národního plánu doučování je také iniciovat širokou neformální platformu škol a externích doučovatelů (jednotlivci, neziskové a jiné organizace a instituce), kteří budou intenzivně spolupracovat na poskytování co nejefektivnější podpory ohroženým dětem. Dlouhodobě se doučování věnuje mj. nezisková organizace Člověk v tísni, která se snažila dětem po celou dobu pandemie pomáhat s výpadkem během distanční výuky. Možnost využít prostředky i na zapojení lidí z okolí školy otevře nové cesty komunikace s dětmi a rodinami tam, kde dosavadní komunikace neprobíhala funkčně. Jak řekl ministr školství Robert Plaga: „Věřím, že komunikace s rodinami a další vzdělávací podpora pro děti zabrání předčasným odchodům ze vzdělávání a položí základ pro dobrou profesní dráhu, navzdory omezením, která pandemie přinesla.“

„Snažíme se, aby učitelé brali doučování jako šanci pomoci žákům v obtížných podmínkách a žáci jako potvrzení, že se o jejich vzdělání společnost opravdu zajímá,“ říká projektový manažer NPI ČR Tomáš Machalík.

KONTAKT 

Jan Štěpánek
oddělení komunikace s veřejností

jan.stepanek@npi.cz
+420 725 908 524