škola

Krajské knihovny budou spolupracovat s Národním pedagogickým institutem ČR

Národní pedagogický institut ČR podepsal memorandum o spolupráci se Sdružením knihoven ČR. Instituce tím stvrdily aktivní propojení sítě krajských pracovišť Národního pedagogického institutu ČR se sítí krajských knihoven.

Šetření potřeb zaměstnavatelů

Analytická zpráva Šetření potřeb zaměstnavatelů - 2022 přináší informace z realizovaného šetření potřeb a zkušeností zaměstnavatelů v oblasti současných nároků na zaměstnance a připravenosti absolventů škol na vstup na trh práce.

České školy přijaly letos téměř 50 tisíc ukrajinských dětí

Do českých mateřských, základních a středních škol nastoupilo ve školním roce 2022/2023 téměř 50 000 dětí z rodin prchajících před válkou z Ukrajiny. Situace se dotkla 64 % základních škol, 36 % škol mateřských a 57 % škol středních. Jaká je podpora českých škol při začleňování dětí z Ukrajiny ?