Známe vítěze 45. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Praha (22. červen 2023) Ve dnech 16. až 18. června se konal 45. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž představila za významné podpory partnerů nejlepší práce středoškolských studentů v 18 soutěžních oborech.

Svojí dlouholetou tradicí dává Celostátní přehlídka SOČ příležitost talentovaným mladým lidem prezentovat své výzkumné projekty a dosáhnout uznání vědeckého světa. Letošní ročník byl pořádán ve spolupráci s Gymnáziem Luďka Pika v Plzni, které se stalo místem obhajoby vítězných projektů v celostátním kole.

"SOČ představuje jedinečnou příležitost pro středoškolské studenty projevit svůj vědecký talent a podělit se s odbornou veřejností o své poznatky a objevy. Je významným přínosem pro rozvoj talentované mládeže u nás", řekl Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR, garanta projektu.

Během tří dnů soutěže se mladí vědci představili porotám složeným z odborníků a vysokoškolských pedagogů. Jejich soutěžní práce byly hodnoceny a posuzovány v různých oborech, od přírodovědných a technických až po humanitní a společenskovědní. Výsledková listina 45. ročníku SOČ je k dispozici na webových stránkách soutěže (https://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2022-23.pdf).

V letošním ročníku uspěly například tyto práce: v oblasti Strojírenství, hutnictví a doprava získal první místo Ondřej Gejdoš z SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě, s prací Návrh ekvatoriální montáže pro astrofotografii, v oblasti Informatika porotu nejvíce zaujala práce Root Tracker, zabývající se popisem zhotovení deterministického modelu pro sledování kořenů bez nutnosti rozsáhlých anotací dat, studenta Gymnázia Jana Opletala v Litovli, Tadeáše Fryčáka. Z dívek pak například získala první místo v oblasti Biologie a vědy o zemi Adriena Jedličková z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše Brno, za práci Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni.

Mezi partnery a patrony 45. ročníku Celostátní přehlídky SOČ patřili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní pedagogický institut, The Kellner Family Foundation, Plzeňský kraj, město Plzeň, Nadace ČEZ, Plzeňské městské dopravní podniky, SIT Port Plzeň, Česká nukleární společnost, Česká vědeckotechnická společnost, MD projekt, s. r. o., Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Mendelova Univerzita v Brně, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká Fakulta Slezské univerzity v Opavě. Jejich podpora přispěla k úspěšnému průběhu soutěže a zajištění skvělých podmínek pro prezentaci soutěžních prací. Více informací a podrobnosti o soutěži na https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/

Kontakt pro média:

Veronika Lucká Loosová
Tel: +420 775 414 497
Email: veronika.loosova@npi.cz