absolventi

První ředitelé absolvovali program Lídra školy a ví, jak nastavovat vizi školy nebo sledovat dopad výuky na děti

Děti v českých školách se mohou těšit na 64 současných a budoucích ředitelských lídrů, kteří už ví, jak naplnit potenciál žáků a studentů. Právě totiž prošli 250hodinovým kvalifikačním kurzem a závěrečnými zkouškami pilotního běhu Lídra školy. Rozjezd programu iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ho realizuje spolu s Národním pedagogickým institutem ČR za podpory neziskové organizace Učitele naživo.

Konference Euroguidance 2023: Na viděnou v budoucnosti, dva projekty získaly Národní cenu kariérového poradenství

Národní cena kariérového poradenství, kterou pořádá Centrum Euroguidance a Národní pedagogický institut ČR našla svého vítěze.

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Maturanti mohou zjistit, jakou známku dostali z didaktických testů z matematiky, češtiny a cizích jazyků, díky tabulce na dodatku k osvědčení. Dodatek vydává většina českých středních odborných škol a učilišť. Tabulka slouží jako převodník procent z testů.