Konference Euroguidance 2023: Na viděnou v budoucnosti, dva projekty získaly Národní cenu kariérového poradenství

Národní cena kariérového poradenství, kterou pořádá Centrum Euroguidance a Národní pedagogický institut ČR našla svého vítěze. V rámci tradiční konference Euroguidance – letos s podtitulem „Na viděnou v budoucnosti“ – proběhlo vyhodnocení Národní ceny kariérového poradenství. Do soutěže se přihlásilo celkem 28 příspěvků, které hodnotila a porota složená z představitelů ministerstev, univerzit a odborné veřejnosti. Hlavní cenu obdržela Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy za Rekvalifikační program Kariérový poradce / kariérová poradkyně a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta a Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace za Metodiku kariérového poradenství pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání

Letošní ročník Euroguidance, se uskutečnil v říjnu v pražském hotelu Grandior. Na akci zavítalo téměř 110 kariérových poradců, nadšenců z oboru kariérového poradenství, ale také zájemců o výměnu zkušeností z této oblasti.

Celodenním programem provázel známý propagátor diskuze o moderním vzdělávání Bohumil „Bob“  Kartouz, a mezi řečníky se střídali zástupci  Ministerstva práce a sociálních věcí, představitelé Zastoupení Evropské komise v ČR, ale také třeba hosté ze Slovenska s vítěznými příspěvky sesterské Národné ceny kariérového poradenstva 2023 a další.

Úvodního slova se ujala koordinátorka projektu Anna Hořejšová a zástupkyně NPI Lenka Hloušková, jinak projektové manažerky. Prostor dostala témata, jakými jsou Práce v institucích Evropské unie nebo Evropský rok dovedností.

Celým dnem konání konference se jako červená nit táhlo téma orientace na jedince jako hybatele společnosti. “Celé kariérové poradenství v České republice, a nejen zde, stojí na aktivitě konkrétních lidí nebo institucí, které dostaly kariérové poradenství tam, kde jsme. Bez spolupráce lidí nebo institucí se nebudeme dál posouvat,“ řekla zástupkyně NPI Lenka Hloušková.

Letošními držiteli Národní ceny kariérového poradenství se staly projekty:

  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy za Rekvalifikační program Kariérový poradce / kariérová poradkyně
  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta a Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace za Metodiku kariérového poradenství pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání

A dále byli vyhlášeni také držitelé Čestného uznání, mezi kterými jsou:

  • Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o. za využití peer prvků v rozvoji dovedností řízení kariéry na střední škole;
  • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Hradec Králové za koordinaci metodické podpory kariérových poradců ve školách Královéhradeckého kraje;
  • Kariérní centrum a Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, ČVUT v Praze za holistický přístup ke studentům se specifickými potřebami na ČVUT a
  • ZŠ Polešovice, Polešovice jako příklad dobré praxe kariérového vzdělávání na základní škole.

Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501

Martina Weigertová, martina.weigertova@npi.cz