První ředitelé absolvovali program Lídra školy a ví, jak nastavovat vizi školy nebo sledovat dopad výuky na děti

Děti v českých školách se mohou těšit na 64 současných a budoucích ředitelských lídrů, kteří už ví, jak naplnit potenciál žáků a studentů. Právě totiž prošli 250hodinovým kvalifikačním kurzem a závěrečnými zkouškami pilotního běhu Lídra školy. Rozjezd programu iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ho realizuje spolu s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) za podpory neziskové organizace Učitele naživo, jež přispěla ověřeným know-how a odbornými kapacitami.

„Jsem plná emocí a ráda bych poděkovala celému týmu Lídra školy. Úspěšně jsem prošla konkurzem na ředitelku školy. Nepíši to proto, abych se pochlubila, ale abych poděkovala vám za skvělou přípravu. Do koncepce rozvoje školy a do pohovoru jsem vložila to, co jsem od vás získávala během dvou let,” poděkovala lektorům po vyhraném konkurzu na ředitelku školy dnes již absolventka programu Dagmar Kubíčková.

Doplnila, že komise velmi ocenila, že jí vymyšlená a předložená koncepce obsahovala vše, co se týká dnešních trendů a důležitých témat. „A hlavně ocenili, že je mým jasným záměrem budovat ve škole bezpečné prostředí,” říká.

Studium Lídra školy se skládá ze 179 hodin prezenčních vzdělávacích bloků, 36 hodin e-learningu a 35 hodin stáží u zkušených ředitelů na inspirativních školách. Účastníci se vzdělávají v základních právních předpisech, pracovním právu, financování a organizaci školy v souladu se standardem Studia pro ředitele škol a školských zařízení, primárně se ale začínající či budoucí vedoucí pracovníci zaměřují na pedagogický leadership, dovednost udržovat výuku a učení v centru veškerého rozhodování s cílem zlepšovat učení všech dětí ve škole.

Lektoři své workshopy staví na principech zkušenostního učení, pravidelné reflexi a kolegiální podpoře. Účastníci – kterým dnešním odpolednem studium skončilo – během dvouletého kurzu navštívili v rámci stáží dvanáct škol. Kromě toho každý z nich navštívil školy svých kolegů z programu. 

V přijímacím řízení uspěla pouze třetina zájemců

O inovativní studium byl už od samého začátku velký zájem, což dokazuje i 210 přihlášek na 72 míst. Dvouletým programem prošlo nakonec 67 účastníků, ke zkouškám pak lektoři připustili 64 z nich, přičemž všichni z nich úspěšně absolvovali. „Před třemi lety se zdálo, že tak velký a složitý projekt snad ani nerozjedeme. Teď se ale ohlížím za obrovským množstvím práce organizačního a lektorského týmu a nemůžu uvěřit tomu, jak kvalitní studium se nám podařilo odpilotovat,“ těší manažerku projektu Kristýnu Sovinskou.

A jak dodává: „Pevně věřím, že absolventi opravdu budou posouvat své školy k lepšímu. Že v centru jejich pozornosti budou vždy děti a lidé ve školách, jenž dětem vytvářejí bezpečné prostředí k učení,” přeje si manažerka.

„Program Lídr školy oceňujeme z toho důvodu, že rozšiřuje doposud základní vzdělávání, které každý ředitel musí mít, o podstatnou část pedagogického leadershipu, která v současné době ve vyhlášce a v povinných požadavcích není tak silně akcentována, jak se domníváme, že je v praxi nutné a užitečné,“ popisuje ředitel NPI ČR Ivo Jupa. Právě pedagogický leadership je dovednost, která pomůže ředitelům na školách zaměřit se primárně na učení dětí a jejich všestranný rozvoj a budovat tak kvalitnější vzdělání.

Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky škol vzniklo z iniciativy ministerstva školství ve spolupráci s NPI ČR a za podpory Učitele naživo. Právě z know-how programu pro zkušené ředitele poslední zmíněné organizace Lídr školy vychází. 

Nově ale přejde plně pod správu NPI ČR. Jedná se o ojedinělý případ úspěšné spolupráce mezi veřejným systémem a neziskovou organizací, kdy se veřejnému systému podařilo úspěšně implementovat know-how, které vzniklo mimo jeho zdi. Důvodem je snaha o větší podporu ze strany státu, přičemž spolupráce mezi oběma organizacemi nekončí, v budoucnu se chtějí zaměřit na další společné aktivity.


Kontakt pro média: 

Tomáš Matoušek, PR specialista Učitele naživo, tel.: 604 730 130, tomas.matousek@ucitelnazivo.cz

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel: 725 890 501, radek.melichar@npi.cz