Do veřejné konzultace k návrhu revize RVP se zapojilo 9 000 lidí

Téměř 9 000 pedagogických pracovníků a dalších odborníků z oblasti vzdělávání, ale také rodičů žáků využilo možnosti zapojit se do veřejné konzultace k návrhům revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV). Více než 4 000 z nich se k dokumentu vyjádřilo prostřednictvím online dotazníku, přičemž polovinu z tohoto množství tvoří učitelé a učitelky nebo zástupci vedení škol.

Cílem veřejné konzultace, kterou spustil Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) na začátku dubna s datem ukončení 31. května, bylo získat co nejširší zpětnou vazbu od odborné a laické veřejnosti. Proto NPI ČR vytvořil webový portál Veřejná konzultace | revize.rvp.cz s propojením na online dotazník, jehož prostřednictvím měl každý zájemce možnost vyjádřit své připomínky a názory k obsahu dokumentu.   

Ze statistického shrnutí NPI ČR vyplývá, že z celkového počtu téměř devíti tisíc zájemců, kteří se seznámili s návrhem dokumentu revize RVP, jich necelá polovina (4 382) zareagovala prostřednictvím online dotazníku. To znamená, že dotazník buď dokončili nebo odpověděli alespoň na jednu otázku zaměřenou na obsah RVP. Z tohoto počtu pak připadá 1 059 dotazníků na část RVP pro předškolní vzdělávání a 3 323 na část RVP pro základní vzdělávání.  

„Technicky celý proces veřejné konzultace proběhl bez problémů. Na nás teď je získané podněty posoudit a zapracovat do finální podoby návrhu dokumentu, který na podzim předáváme ministerstvu školství. V dotazníku bylo také množství otevřených otázek a my budeme doručené odpovědi dále analyzovat, abychom mohli seznámit veřejnost s dalšími podrobnostmi, které z veřejné konzultace vzešly,“ uvedl Ivo Jupa, ředitel NPI ČR.  

Pro všechny zájemce je dokument návrhu revize RVP PV a ZV nadále dostupný na webovém portále - Rámcové vzdělávací programy - Revize RVP

V rámci veřejné konzultace NPI ČR uspořádal také první sérii 12 oborových kulatých stolů k jednotlivých vzdělávacím oblastem revize RVP k předškolnímu a základnímu vzdělávání. Online přenášených diskuzí se zúčastnilo téměř 150 hostů, garantů a tvůrců návrhu revize, ale také jejich oponentů z řad odborné veřejnosti. Doposud realizované kulaté stoly mají na youtubovém kanálu NPI ČR téměř 13 tisíc zhlédnutí. 
Na první polovinu června jsou navíc naplánované ještě čtyři nadoborové kulaté stoly s tématy týkajícími se osobnostní a sociální výchovy, průřezových témat v revizi RVP nebo klíčových kompetencí a základních gramotností, ale také k tématu, jak pracovat s RVP při tvorbě Školních vzdělávacích programů (ŠVP). Při realizaci nadoborových kulatých stolů NPI ČR spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, Výborem pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Učitelskou platformou, Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) nebo Society for All (SOFA). Kompletní souhrn informací a záznamy jednotlivých kulatých stolů je k dispozici zde: Kulaté stoly | velké revize RVP v ZV 

Podle časového harmonogramu by schválení dokumentu revize RVP PV a ZV na úrovni MŠMT mělo proběhnout na podzim tohoto roku. Od školního roku 2025/26 by měl být revidovaný rámcový vzdělávací program používán školami dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně.

Obsah návrhu revize RVP PV a ZV byl v souladu se závazkem NPI ČR směrem k transparentnosti a otevřenosti, uvolněn ve formátu OpenData. Data RVP tedy lze volně stáhnout a použít pro vzdělávací a výzkumné účely, a to na portálu Otevřených dat České republiky, na adrese https://data.gov.cz/.


Kontakt pro média:  
Tereza Fojtová, tisková mluvčí a ředitelka Odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT, 724 517 335, tereza.fojtova@msmt.cz
Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel.: 725 890 501, radek.melichar@npi.cz