Fakulty doučují. Studenti v novém projektu přinášejí do škol novou energii

Do konce roku 2021 bylo doučeno 247 tisíc žáků na základních a středních školách. Do socializačních, adaptačních a dalších podpůrných aktivit bylo v prvním pololetí zapojeno 85 000 žáků.

S koncem školního roku máme ideální příležitost k rekapitulaci. Že byl ten letošní netradiční a mnohdy i velice náročný, se shodli učitelé, žáci i zástupci škol. Do Národního plánu doučování, který má pomoci zmírnit dopady omezené výuky v průběhu pandemie, se v tomto roce zapojila většina škol. Doučovali kmenoví učitelé a také externisté, například studenti vysokých a vyšších odborných škol, které se žáky základních škol pomáhá propojovat iniciativa Fakulty doučují.

Vydejte se s námi do Fakultní základní školy Komenium a na Univerzitu Palackého v Olomouci za skutečnými příběhy. Natočili jsme naše návštěvy a rozhovory, abychom pro vás připravili video plné zkušeností a inspirace. Možná se v některých příbězích sami poznáte.

Na Základní škole Komenium nás přivítala ředitelka Petra Romanovská. Pro ni byla pomoc studentů Univerzity Palackého s doučováním žáků velmi vítaná. „Učitelé druhého stupně, kteří učí ve více třídách, nedokázali pojmout veškerá doučování,“ popisuje situaci na své škole. Na základě její poptávky se jako doučující přihlásila Ivana Dronzeková, studentka pedagogické a přírodovědecké fakulty, která na půdě základní školy začala doučovat matematiku čtyři žáky ve skupinách po dvou. O iniciativě Fakulty doučují se dozvěděla od své spolužačky. Poté se obrátila na koordinátorku projektu na přírodovědecké fakultě své fakultě a získala kontakt přímo na ředitelku ZŠ. „Nejdůležitější však bylo popovídat si se studenty. Zjistit, co oni potřebují, kde vidí své mezery, co by chtěli zlepšit a jak si doučování představují, protože jsme tu pro ně,“ doplňuje Dronzeková a poukazuje na individuální a flexibilní přístup k potřebám žáků.

Koordinátorka iniciativy Fakulty doučují na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Jana Slezáková, která působí jako odborná asistentka na katedře experimentální fyziky, vysvětluje benefity, které doučování studentům přináší: „Studenti pedagogiky přírodovědných předmětů mají již v bakalářském studijním programu povinný předmět školní didaktika a v rámci tohoto předmětu se učí teoretické dovednosti. Doučování žáků jim umožnilo propojit teoretickou přípravu s praxí.“ Z přírodovědecké fakulty se do iniciativy zapojilo 30 studentů, kteří mají zájem věnovat se učitelství po završení studia a zkušenost z prostředí základní školy je velmi hodnotná pro jejich profesní vývoj.

V tomto ohledu přínos iniciativy oceňuje i Petra Romanovská: „Jsme za tuto spolupráci rádi, nejen že můžete objevit budoucího kvalitního pedagoga, ale nemusíme jej platit, protože to dělají v rámci své praxe.“ Podle Romanovské studenti do školy přinášejí také čerstvou energii a nápady. Do příštího roku zvažuje jejich zapojení jako asistentů přímo ve výuce, k čemuž se dá Národní plán doučování také využít. Jako nejčastější problém a otázka se ukazuje to, jak motivovat žáky, kteří by z doučování nad rámec školní výuky měli největší prospěch.

Pokud by se podařilo začlenit vysokoškolské studenty přímo do vyučovacích hodin na základních školách, mohlo by to příznivě ovlivnit konkrétní žáky i celé vyučování.

„Určitě mi doučování pomohlo, protože já jsem ty věci před tím vůbec neznala,“ popsala nám Šárka, žákyně 7. třídy. I díky ní jsme z Olomouce odjížděli s příjemným pocitem, že doučování má smysl.

Iniciativu Fakulty doučují zaštiťuje NPI ČR společně s Člověkem v tísni a vysokými školami. Národní plán doučování je dlouhodobý program ministerstva školství. V jeho rámci NPI ČR nabízí pomocnou ruku všem základním a středním školám, které se do programu již zapojily nebo to pro nový rok zvažují. Na informačním webu doucovani.edu.cz najdete veškeré aktuality, odpovědi na nejčastější otázky, tipy na doučování, rozhovory se zástupci škol, interaktivní mapu poskytovatelů doučování a mnoho dalšího.

„Národní plán doučování je ideální nástroj, jak pomoci žákům, udělat to rychle a plošně. Plní funkci navazující podpory na standardní výuku a posiluje šance na rozvoj potenciálu každého žáka. Iniciativa Fakulty doučují do tohoto rámce zapadá, byť je míněna jako dlouhodobá, a navíc s sebou nese jasný zárodek systémové změny pregraduální přípravy budoucích pedagogů. Já osobně si ale snad ze všeho nejvíce cením vůle všech fakult a dalších partnerů spolupracovat a učinit zájem dítěte ústředním bodem našich aktivit,“ uzavírá Tomáš Machalík z NPI ČR.

Národní plán doučování v číslech

  • Doučeno bylo (do konce roku 2021) 247 tisíc žáků na ZŠ a SŠ.
  • Do socializačních, adaptačních a dalších podpůrných aktivit bylo v prvním pololetí zapojeno 85 000 žáků, většina (téměř 77 000) byli žáci ZŠ.
  • Jedna čtvrtina výdajů ZŠ cílila na žáky s vyšší potřebou doučování a ti celkem navštívili 153 000 hodin doučování.
  • Více informací naleznete na informačním webu doucovani.edu.cz