Heterogenní kolektiv

Škola jako inspirativní a rozmanité prostředí, kde každé dítě dostává příležitost rozvinout svůj potenciál.

Může být škola místem bezpečí, pestrého kolektivu, místem bez bariér? Škola, která nabízí všem dětem stejné šance a možnosti uplatnit jejich talenty a nadání navzdory jejich složitému rodinnému zázemí, dává jim zažít pocit úspěchu.
Škola jako místo setkávání kultur, pracující s cizinci s odlišným mateřským jazykem. Místo práce s dětmi se speciálními potřebami a zdravotními handicapy nebo dětmi z nepodnětného sociálního prostředí?

Zajímá vás, jaké inovativní metody se v této oblasti používají? 

Nabízíme Vám podrobnější informace, inspiraci a tipy pro další zpracování k těmto tématům:

Práce s pestrou třídou, s heterogenním kolektivem

Zahrnuje témata: Bezpečné klima ve třídě, Výuka srozumitelná všem, Diferencované vyučování, Asistent pedagoga, Problémové chování ve výuce, Hodnocení žáků

Sociální znevýhodnění žáků

Zahrnuje témata: Podpora rovných příležitostí, Záškoláctví a jeho prevence, Sociální intervence a doučování, Spolupráce a komunikace rodiny a školy

Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Zahrnuje témata: Adaptace, výuka a podpora dětí a žáků s OMJ, Interkulturní rozdíly, Příběhy žáků a jejich rodičů s OMJ, Hodnocení žáků s OMJ, Tlumočení a překladatelství, Konzultace k práci s dětmi s OMJ

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
Zahrnuje témata: Podpora žáků s tělesným, sluchovým postižením nebo zrakovým postižením, Podpora žáků se specifickými poruchami učení a chování, s narušenou komunikační schopností, Podpora žáků s poruchou autistického spektra, Týmová spolupráce se žáky se SVP, Příběhy žáků se SVP a jejich rodičů

Webové stránky

Naše kampaně a projekty

Na koho se obrátit

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI

+420 725 890 501
radek.melichar@npi.cz  

Tiskové materiály

Národní pedagogický institut ČR se spojil s iniciativou Partnerství pro vzdělávání 2030+

Podpisem memoranda o partnerství se Národní pedagogický institut (NPI ČR) propojil s iniciativou Partnerství pro vzdělávání 2030+ a stal se jejím konzultačním partnerem. V rámci pracovní skupiny pro Wellbeing bude NPI ČR spolupracovat právě na rozvoji této oblasti.

Týden pro wellbeing ve škole poukáže na důležitost wellbeingu pro duševní zdraví i učení dětí a mladých lidí

Společný hlas je více slyšet, a proto více než 60 organizací z celé České republiky společně v týdnu od 13. 2.–20. 2. pořádá Týden pro wellbeing ve škole. Bude to týden plný akcí, workshopů, seminářů, vzdělávacích kampaní a happeningů.

Nový video podcast NPI ČR: Příběhy ředitelů a učitelů, kteří se odvažují učit jinak, i když to pro ně nebylo vždy snadné

Národní pedagogický institut (NPI) ČR přichází s novým pravidelným video podcastem pod názvem „EduRevue: Mezi námi“. Formát podcastu navazuje na stejnojmennou rubriku rozhovorů, která je součástí nového tištěného a webového magazínu EduRevue.

České školy přijaly letos téměř 50 tisíc ukrajinských dětí

Do českých mateřských, základních a středních škol nastoupilo ve školním roce 2022/2023 téměř 50 000 dětí z rodin prchajících před válkou z Ukrajiny. Situace se dotkla 64 % základních škol, 36 % škol mateřských a 57 % škol středních. Jaká je podpora českých škol při začleňování dětí z Ukrajiny ?

Konference projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Národní pedagogický institut ČR pořádal závěrečnou konferenci k projektu s názvem Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), která představila projekt zainteresovaným odborníkům, organizacím a institucím. Konference se uskutečnila ve středu 30. listopadu 2022 v Konferenčním centru Národního pedagogického institutu České republiky.

Startuje projekt Podpora rovných příležitostí

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání. Podpora ve výši dvou miliard korun z Národního plánu obnovy je určená pro nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků.