učitel

Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil své prohlášení k oblasti Umění a kultura, složené ze zástupců pěti oborů – hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního.

Další krok k inovaci RVP pro základní vzdělávání: Koncepce revize vzdělávacích oblastí jsou veřejně dostupné na webu NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) zveřejnil Koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „koncepce“), které byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“).

Výroční konference DigiSeč 2022 aneb Digitální technologie ve výuce i na vaší škole

Úvodem října proběhl 10. ročník konference DigiSeč. Program dvoudenní akce zaměřené na digitální technologie ve školní výuce byl určen hlavně pedagogickým pracovníkům základních škol a gymnázií a soustředil se formou přednášek a workshopů na informace k tématu digitálních kompetencí a nové informatiky a jejich praktického využití ve školách v souvislosti s revizí RVP.