Krajské knihovny budou spolupracovat s Národním pedagogickým institutem ČR

Více než tři desítky zástupců krajských knihoven a regionálních pracovišť NPI se sešly v Městské knihovně v Praze na jednání o vytvoření platformy pro aktivní participaci podporující vzdělávání dětí, mládeže i dospělých s využitím všech dostupných možností obou resortů. Setkání započalo vzájemnou spolupráci a bylo zakončeno podepsáním společného Memoranda předsedou SDRUK ČR Tomášem Řehákem a ředitelem NPI ČR Ivem Jupou.

Nástrojem realizace Memoranda se stane pracovní skupina, která se bude zabývat tématy jako je podpora role knihoven jako vzdělávacích institucí přispívajících k rozvoji čtenářské, mediální a informační gramotnosti, podpora role NPI ČR jako metodického orgánu vzdělávacích institucí, využívání digitálních technologií v knihovnách pro zpřístupnění jejich služeb co nejširšímu okruhu škol, studentů, pedagogů, dětí i dospělých.

​„Dnes podepsané Memorandum je prvním hmatatelným výstupem činnosti meziresortní skupiny, jež začala pracovat po podpisu Memoranda o spolupráci mezi resortem školství a kultury koncem roku 2021. Společně realizované aktivity pro rozvoj vzdělané a kulturní společnosti zakotvené ve Strategii vzdělávací politiky ČR a Koncepci knihoven ČR pomohou lépe propojovat formální i neformální vzdělávání a celoživotního učení nejen v oblasti čtenářství, ale i v oblasti digitální, mediální a dalších gramotnostech,“ popisuje výsledek společného činění Jana Linhartová, ředitelka Knihovny Ústeckého kraje.