Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním v roce 2022

Nezaměstnanost absolventů škol sleduje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) dlouhodobě. Každoročně shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky.

V letech 2018 a 2019 byla situace v nezaměstnanosti pro absolventy velice příznivá, protože existovala vysoká poptávka po pracovní síle. Možnost získat zaměstnání byla do roku 2019 zřejmě nejlepší v novodobé historii. V dubnu 2020 bylo zřejmé zvýšení nezaměstnanosti absolventů a nešlo jen o vliv koronavirové pandemie, protože náznaky vývoje k vyšším mírám nezaměstnanosti absolventů se objevily již v dubnu 2019. Koronavirus však vývoj zdramatizoval a situace byla pro absolventy z června 2020 velice nepříznivá. Rok 2021 a 2022 ukazuje zlepšení situace jak v nezaměstnanosti všech ekonomicky aktivních obyvatel, tak i absolventů z roku 2021. V letošním roce poněkud překvapivě zatím nedošlo k výraznému omezení přijímání nových pracovníků a ke snížení možnosti uplatnění absolventů škol vstupujících na trh práce. Celosvětový vývoj však není příznivý a nasvědčuje spíše budoucímu zvyšování míry nezaměstnanosti.

V přiložené studii, kterou zpracoval NPI ČR v říjnu 2022, najdete informace a grafy k následujícím bodům:

  • Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářský vývoj
  • Počty absolventů škol, počty nezaměstnaných absolventů škol, míra nezaměstnanosti absolventů škol
  • Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů podle kategorií vzdělání a skupin oborů
  • Celkový pohled na strukturu nezaměstnanosti absolventů
  • Nezaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva a mladých lidí z hlediska úrovně vzdělání a profesí
  • Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů škol v jednotlivých krajích
  • Vývoj nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání v dlouhodobém pohledu
  • Přehled o nezaměstnanosti absolventů v krajích – duben 2022

Zde najdete studii Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2022.

Kontakt pro média:

NPI ČR: Lucie Šplíchalová, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz