Studie, data a analýzy

Přinášíme vám zajímavá data, analýzy a studie k nejrůznějším tématům, které NPI ČR připravuje a zpracovává.

Na koho se obrátit

Veronika Loosová
kontakt pro média – pro další dotazy či zprostředkování rozhovorů
veronika.loosova@npi.cz

Tiskové materiály

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním v roce 2022

Nezaměstnanost absolventů škol sleduje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) dlouhodobě. Každoročně shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky.

Budoucí výzvy a transformace trhu práce. „Future jobs“ a „future skills“.

Ekonomika a trh práce, nejen v České republice, ale celosvětově, procházejí dynamickým vývojem, který mění potřeby trhu práce vůči žadatelům o zaměstnání, takže i čerstvým absolventům škol. Jaká proměna pracovních pozic se do roku 2025 očekává?

Trvá nárůst počtu žáků přicházejících do středních škol

Meziroční nárůst počtu žáků vstupujících do 1. ročníků středních škol po základním vzdělání, pokračuje i nadále. V roce 2021 se jednalo o 5 423 žáků, což představuje 5,1 % nově přijímaných (v minulém roce byl nárůst o 2 395 žáků – 2,2 %). V dalších letech lze očekávat ještě vyšší nárůsty.

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Národní pedagogický institut České republiky vydal publikaci Přechod absolventů středních škol na trh práce. Publikace přináší výsledky 1. etapy dlouhodobého průzkumu zaměřeného na sledování úspěšnosti absolventů odborných škol na trhu práce, resp. v terciárním vzdělávání. Šetření je realizováno ve třech etapách, kdy žáci jsou dotazováni v závěru studia a dále po třech a šesti letech od ukončení studia.

Další materiály