Podpora vedení škol je velké evropské téma

Mezinárodní konference s názvem „Support to Leadership in Education as a Way to School Improvement“ se věnovala tématu podpory vedení a řízení škol, které kontinuálně roste na významu. Kvalita školy a vzdělávání bezpochyby záleží na vedení školy a ředitel je zásadním prvkem školního úspěchu žáků. Aby mohl svou funkci zastávat co nejlépe, potřebuje odpovídající oporu.

Konferenci ve dnech 15. - 17. září 2022 pořádala v Praze mezinárodní síť ENIRDELM a Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s projektem SYPO Národního pedagogického institutu ČR. Projekt SYPO je spolufinancován EU a MŠMT.

„Školy a jejich vedení v posledních letech řeší výzvy dosud nepoznané, jako jsou např. opatření spojená s onemocněním covid-19, situace na Ukrajině a její vliv na české školství nebo energetická krize,“ říká prof. Milan Pol z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a aktuálně také předseda profesní sítě ENIDERLM, a dodává: „I proto je třeba poskytnout vedení škol pomocnou ruku, a to průběžně a cíleně. Příspěvky a inspirativní zkušenosti účastníků z patnácti evropských zemí ukázaly, že téma podpory vedení škol je aktuální napříč Evropou.“

Hlavními řečníky konference byli prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Georgios Zisimos z European Training Foundation v Turíně. První jmenovaný výborně shrnul situaci kolem středního článku řízení a ukázal na řadu otevřených otázek s tím spojených. Druhý otevřel dveře do světa odborného vzdělávání, kde je rovněž otázka podpory vedení a řízení zásadní.

Také další řečníci přinesli mnoho zajímavých témat k diskuzi a dalšímu zamyšlení. Například Kjersti Holte z norské Østfold University College poukázala na řadu nezamýšlených efektů zavedení politiky bez domácích úkolů. Několik příspěvků (např. Tatjana Ažman a kol. ze slovinského National Education Institute či Bohumíra Lazarová a kol. z Masarykovy univerzity) upozornilo na konkrétní nositele další podpory, jako jsou mentoři, supervizoři či koučové, kteří poskytují v praxi pomoc učitelům a vedení škol. Vesna Kovač a kol. z chorvatské University of Rijeka se důsledně věnovali pojetí vedení školy v Chorvatsku a jeho možným scénářům. Michael Bottery z britské University of Hull pohlédl na vedení v souvislosti s narušováním demokracie. Arja Krauchenberg z European Parents´ Association vnesla do sítě významněji téma rodičů jako zásadních stakeholderů, se kterými je potřeba v kontextu podpory počítat.

Významná byla také symposia, mezi nimi snad nejvíce sympozium expertů z finské University of Jyväskylä o profesním rozvoji školních lídrů škol ve Finsku nebo sympozium ukazující podporu školních lídrů poskytovanou NPI ČR. Kromě toho zazněla i aktuální témata jako např. vyrovnávání se s ukrajinskou migrační krizí v českých a polských školách.

Záznamy vybraných příspěvků, prezentace a abstrakty najdete ZDE.

Témata, o kterých na konferenci byla řeč, jsou zcela relevantní i pro české školství, situace u nás není nijak dramaticky odlišná od jiných zemí a naléhavá potřeba podpory vedení škol je zcela zřejmá. Koneckonců, hovoří o tom i naše klíčové strategické dokumenty (Strategie 2023+). Proto je konference velmi dobrým zdrojem i pro české publikum. 

„Konferenci považuji za úspěšnou, tematicky vhodně zvolenou, obsahově kvalitní, v řadě příspěvků inspirativní. Profesně i lidsky šlo o velmi příjemná setkání s lidmi podobného zájmu, což je vždy obohacující. Konference nabídla možnost účasti řadě lídrů českých škol a ti, kteří se zúčastnili, byli slyšet a stali se významnými aktéry konferenčního dialogu,“ shrnuje prof. Pol.  

O síti ENIRDELM

ENIRDELM, European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, je síť, která vznikla na počátku 90. lez z iniciativy několika jednotlivců, většinou lidí z akademického světa na tzv. Západě a Východě Evropy. Chtěli v nové situaci vytvořit platformu, na které by se lidé, které zajímá vzdělávání a jeho vedení a řízení, mohli setkávat, vyměňovat si zkušenosti, spolupracovat apod. Tato profesní síť je nejen akademická. Sdružuje odborníky z vysokých škol, ale také z institucí poskytujících další vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků škol i samotné zástupce vedení škol.

Letošní konference byla již třicátá a v ČR se konala po sedmnácti letech.

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz