Centrum Euroguidance vyhlásilo vítěze národní ceny kariérového poradenství

30. listopadu 2022 se v Praze v prostorách České zemědělské univerzity uskutečnila evropská konference ke kariérovému poradenství s názvem Meeting the future today: Capacity building for the European guidance community a také vyhlášení každoroční Národní ceny kariérového poradenství.

České Centrum Euroguidance ocenilo ve 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství inspirativní počiny a aktivity v oblasti kariérového poradenství. V letošním ročníku se přihlásilo 21 příspěvků zástupců ze škol, neziskových organizací, od jednotlivců a dalších institucí. Odborná porota ocenila čtyři vítězné příspěvky hlavní cenou a dvěma příspěvkům udělila zvláštní uznání. Výsledky Národní ceny byly vyhlášeny na evropské konferenci 30. listopadu 2022 za účasti českých i zahraničních odborníků v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání.

Oceněné organizace a jednotlivci získávají podporu v účasti na vzdělávacích akcích, studijních návštěvách, v pořízení odborných publikací a metodických nástrojů. Všech 21 příspěvků přihlášených do Národní ceny kariérového poradenství bude uvedeno v každoročním sborníku z Národních cen.

Hlavní cenou bylo oceněné Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, Infokariéra za příspěvek Stínování jako možnost zažít práci snů, Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Blansko za příspěvek Tvorba školní koncepce kariérového poradenství se zavedením žákovského portfolia, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj za příspěvek Kariérové poradenství pro 21. století neboli careerguidancecourse.eu a Asociace výchovných poradců a Národní vzdělávací fond za příspěvek C-game: Hrou k první volbě povolání.

Zvláštní uznání obdrželo Kariérní centrum Masarykovy univerzity za příspěvek Kariérní poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny a JCMM za příspěvek Start ID – nový rozměr networkingu mezi studenty a firmami.

Evropskou síť Euroguidance iniciovala Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 34 evropských zemích. České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Prostřednictvím webových stránek euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

Centrum Euroguidance v České republice působí při Národním pedagogickém institutu.

Seznam dalších Center Euroguidance v Evropě s kontaktními údaji najdete na evropských stránkách Euroguidance.

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz