Další krok k inovaci RVP pro základní vzdělávání: Koncepce revize vzdělávacích oblastí jsou veřejně dostupné na webu NPI ČR

Členové pracovních skupin vzdělávacích oblastí při tvorbě koncepcí vycházeli ze zadání od Koncepční pracovní skupiny. Zadání vymezovalo také rozsah, cílem bylo stručné vyjádření ke každé otázce. U každé koncepce je zveřejněno také vyjádření oponentů, případně informace o pracovní skupině, která ji vytvořila. Odborná veřejnost může nyní do 20. března zaslat své otázky a doporučení pro samotnou revizi dané oblasti. Nejčastější dotazy zodpoví garanti pracovních skupin v prezentacích a rozhovorech, které budeme natáčet a zveřejňovat v průběhu dubna.

Koncepce obsahují 2 základní části – analýzu oblasti a návrh změn pro revizi. Nejedná se o ucelené koncepce vzdělávacích oblastí s návrhem konkrétních formulací do RVP ZV. Slouží jako východisko pro práci pracovních skupin v další etapě revize, ve které již skupiny budou tvořit konkrétní očekávané výstupy a další texty RVP ZV. Zároveň slouží jako podklad pro tvorbu celkové koncepce RVP ZV, která bude zveřejněna během dubna 2023.

Koncepce prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů, jejichž vyjádření jsou zveřejněná na webu Velké revize RVP ZV. Protože se jedná o podkladové materiály k další práci na revizi, nebudou tyto koncepce veřejně připomínkovány. Zveřejněné materiály jsou určené zejména pro odbornou veřejnost (se zaměřením na danou oblast), která má možnost zaslat své otázky a doporučení pro samotnou revizi dané oblasti. Otázky je možné zasílat přes formulář, který je k rozkliknutí u každé koncepce, a to do 20. března 2023. Na nejčastější dotazy odpovědí garanti pracovních skupin v rozhovoru, který bude natočen ke každé vzdělávací oblasti a bude zveřejněn na začátku dubna 2023.