velké revize

Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil své prohlášení k oblasti Umění a kultura, složené ze zástupců pěti oborů – hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního.

Další krok k inovaci RVP pro základní vzdělávání: Koncepce revize vzdělávacích oblastí jsou veřejně dostupné na webu NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) zveřejnil Koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „koncepce“), které byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“).

Škola budoucnosti je o další krok blíž. To hlavní z Hlavních směrů revize RVP

Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize.