Informační gramotnost je branná výchova 21. století

Informační gramotnost patří mezi základní stavební kameny dnešní společnosti, shodli se hlavní řečníci konference DigiSeč určené učitelům a ředitelům škol, která se konala již pojedenácté. 

Úspěšnou vzdělávací akci opět zorganizoval Národní pedagogický institut ČR. Letošní ročník konference DigiSeč má podtitul Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách.

Začátek konference se nesl v duchu boje s dezinformacemi a mezi řečníky byli například známý investigativní novinář Jaroslav Spurný nebo plukovník Ivo Zelinka, velitel Skupiny kybernetických a informačních sil Armády ČR.

Zatímco podle prvního jmenovaného dnes již nelze mnohdy informace ověřovat z více zdrojů, bývalý výsadkář účastníky akce varoval před mediální negramotností. „Dezinformace jsou pro mě coby investigativního novináře denním chlebem. Prohrabávám se spoustou lží, dezinformací a musím v nich najít pravdu, abych mohl informace interpretovat,“ řekl Jaroslav Spurný, jinak držitel Novinářské ceny a Ceny Ferdinanda Peroutky z roku 2011. Poukázal na skutečnost, že záleží primárně na našem přístupu vůči lživým, informacím, lidé by podle něho měli vždy zjišťovat, kdo je původcem informace, a zdali nejde o anonymní zdroj. „Často přijímáme informace, které jsou pravdivé jen z půlky. Vyhovují našemu vidění světa a místo toho, abychom s nimi pracovali a ověřovali je, tak se jimi necháváme pohltit,“ doplnil.

K ověřování informací vybízel ve svém příspěvku i plukovník Zelinka, jenž v Armádě ČR vede odborníky, kteří ověřují vojenské informace a vyhodnocují jejich důvěryhodnost a bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Poukázal na fakt, že klíčovou vlastností pro vojenské zpravodajce musí být mimo jiné přiznat si, že o něčem ještě nemají dostatek informací a mají takzvaná bílá místa. „Problém je, že média často chtějí podávat příběh od A do Z, přestože ještě dostatek informací nemají. Pak může docházet k šíření zavádějících informací“ řekl Zelinka. Vybídl učitele, aby přenášeli aktuální témata do hodin s tím, že by měli zdůraznit a vysvětlit, že dané konflikty nevznikly včera a mají svůj historický vývoj. „Informační a kybernetická doména je dnes ve vojenské oblasti vnímaná stejně vážně jako moře, vzduch nebo pevnina. Je to bojová doména. Je zásadní, aby naše společnost byla vzdělaná v zacházení s informacemi a informačními zdroji. S tím se společnost nerodí, ale musí se jí to postupně vštípit,“ dodal.

Posilujme digitální kompetence

Podle Daniely Růžičkové, garantky vzdělávací oblasti informatika a ICT na NPI ČR, je jednou z digitálních kompetencí schopnost analyzovat data a informace, což lidem pomáhá efektivně čelit dezinformacím. „Technologie prorážejí do různých oblastí života, někdy nám i škodí. Je proto potřeba zabývat se technologiemi a vést žáky a učitele k tomu, aby přemýšleli nad tím, jak a k čemu je využívat,“ uvedla Růžičková.

Digitální kompetence nejen v pedagogické praxi mají své standardy, tzv. rámec digitálních kompetencí DigComp, který byl v roce 2022 aktualizován. Důvodem pro jeho aktualizaci je rozvoj technologií a s tím související příležitost, např. umělá inteligence, ale i hrozby, jako dezinformace nebo obavy o životní prostředí.

Na většinu témat reaguje NPI nabídkou konzultací a vzdělávání pro pedagogické pracovníky.

Po úvodní plenární části pokračuje dvoudenní konference DigiSeč celou řadou tematických workshopů zaměřených na digitální technologie a rozvíjení digitálních kompetencí.


Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, tel.: +420 725 890 501, radek.melichar@npi.cz

Lucie Šnajdrová, odborný garant, lucie.snajdrova@npi.cz