Kulaté stoly s odborníky ve vzdělávání podpoří veřejnou konzultaci revize RVP

Od začátku dubna intenzívně probíhá veřejná konzultace k návrhu revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání, kterou spustil Národní pedagogický institut (NPI ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro odbornou veřejnost, učitele a učitelky z terénu, stejně jako rodiče stávajících i budoucích žáků, připravil NPI ČR otevřený interaktivní informační systém k revizi RVP a online dotazník, prostřednictvím něhož může každý zájemce poslat své podněty a názory k dokumentu revize. Na podporu debaty o chystaných změnách ve vzdělávání zahájil Národní pedagogický institut sérii streamovaných kulatých stolů s odborníky ve vzdělávání.
Samotná veřejná konzultace formou dotazníku je pro zájemce otevřena do 31. května.

Seriál kulatých stolů k jednotlivým vzdělávacím tématům probíhá formou online streamovaných debat, které jsou veřejně dostupné na platformě YouTube. Každý z nich je koncipovaný jako diskuze odborného garanta za danou vzdělávací oblast a jeho „oponentů“, kteří byli zapojeni do tvorby revizí. Jsou mezi nimi zástupci učitelů, odborných fakult nebo odborných asociací, včetně zástupce MŠMT.

Pro každého zájemce jsou dále k dispozici webové stránky Veřejná konzultace | revize.rvp.cz, kde srozumitelnou formou nalezne nejen detailní informace, ale důležitou součástí webu je rovněž interaktivní informační systém k dokumentu revize, který je možné si prostudovat a následně zaslat své podněty skrze strukturovaný dotazník.
Samotný informační systém k návrhu revize je unikátní tím, že všechny klíčové informace zde zájemci naleznou srozumitelně a na jednom místě. Každý uživatel tak snadno získá přehled o jednotlivých provazbách mezi průřezovými tématy a vzdělávacími oblastmi dokumentu revize, seznámí se s klíčovými kompetencemi a základními gramotnostmi, které mají dopad na závazné výsledky učení. Interaktivní informační systém je neustále vylepšován a aktualizován. Po jeho prostudování není složité vstoupit do online dotazníku a odeslat NPI ČR své názory a podněty. Během první poloviny dubna navštívilo informační systém revize RVP více než 56 tisíc uživatelů.
Kromě informačního systému NPI ČR připravil také shrnující texty revize RVP PV a ZV ve formátu pdf. dokumentu, které je možné si jednoduše stáhnout, seznámit se s nimi a následně vstoupit do online dotazníku.

„My jsme od počátku apelovali na nejširší veřejnost, aby se do konzultace aktivně zapojila. Proto si velmi vážíme každého názoru, který nám zájemci adresují přes náš online dotazník. A čísla zaslaných podnětů nám kontinuálně rostou. Rád bych také zdůraznil, že je důležité nejprve se seznámit s obsahem informačního systému revize. Pro pedagogy typicky třeba k předmětům, které v rámci své aprobace sami vyučují a ty následně v online dotazníku okomentují. Není tedy nutné vyplňovat dotazník celý, ale postačí, pokud se vyjádříte pouze k oblastem, které vás zajímají,“ řekl Matěj Bulant, ředitel NPI ČR zodpovědný za oblast Kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání.

Informační systém si můžete prohlédnout zde: Rámcové vzdělávací programy - Revize RVP

Pdf dokumenty je možné stáhnout na webu zde: Veřejná konzultace | revize.rvp.cz

Termíny konání tematických kulatých stolů v návrhu revize RVP PV a ZV:

Termín

Den

Téma

Link na YT vysílání

15. 4.

Pondělí

Informatika

https://youtube.com/live/IWmNYKXqFGE?feature=share

17. 4.

Středa

1. stupeň

https://youtube.com/live/sSAMYjdiYh8?feature=share

26. 4.

Pátek

Matematika

https://youtube.com/live/r11eJimPLyc?feature=share

29. 4.

Pondělí

Předškolní vzdělávání

https://youtube.com/live/5wowxO4ap7Y?feature=share

9. 5.

Čtvrtek

Člověk, jeho osobnost a svět práce

https://youtube.com/live/NJLpRkDbw8w?feature=share

10. 5.

Pátek

Geografie

https://youtube.com/live/4G86YkcRdU0?feature=share

15. 5.

Středa

Člověk a příroda

https://youtube.com/live/J7Idz3cMgq8?feature=share

16. 5.

Čtvrtek

Umění a kultura

https://youtube.com/live/kf373MTPm7Y?feature=share

22. 5.

Středa

Jazyk a jazyková komunikace

https://youtube.com/live/N9r74gfI8mA?feature=share

23. 5.

Čtvrtek

Člověk a společnost

https://youtube.com/live/Reg4RUy-c08?feature=share

24. 5.

Pátek

Člověk, zdraví a bezpečí

https://youtube.com/live/GK2hHrpfOR4?feature=shar


Kontakt pro média:
 

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel.: 725 890 501, radek.melichar@npi.cz