Mezinárodní konference „Patříme k sobě? Region jako „education“village“

Odborná konference s odborníky ze zemí EU se zaměří na partnerství škol a firem ve středním odborném vzdělávání a představí příklady dobré praxe, kde již dobrá spolupráce funguje. Program konference je určený učitelům a ředitelům škol, zástupcům firem, širší veřejnosti a v neposlední řadě studentům. Mezi klíčové osobnosti, které v rámci programu vystoupí, patří Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti ČR, Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a prezidentka festivalu Meeting Brno, Daniel Low-Beer, zakladatel Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera a další.

Konference se koná 7. a 8. prosince v Brně. Program pořádají ve spolupráci Národní pedagogický institut ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, VIM, Meeting Brno, Jihomoravský kraj.

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť. Zkrátka celé „vesnice“. Dramatické události posledních let vyžadují prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy. Pořadatelé proto zvolili pro konferenci název „Patříme k sobě?“ 

„Aby se každý z aktérů mohl stát více sám sebou, všichni se navzájem lépe propojili a z jejich spojení mohly vznikat nové, inovativní platformy, potřebujeme něco jako zlepšení „oběhu krve mezi orgány“ v daném území. Z těžkopádných, mnohdy do sebe zahleděných institucí se tak mohou stát spojenci v jedné velké „education village“, o níž hovoří nedávná iniciativa Global Compact on Education,“ uvádí k tématům konference David Macek, Vedoucí krajského pracoviště Brno, NPI ČR. Odlišnost je přínosem a obohacením pro ostatní, každý má šanci si uvědomit svou jinakost, unikátnost vlastní role i závislost na druhých. Při snaze předat druhým to nejlepší ze sebe může celá komunita rozlišovat, co má smysl a podle toho rozhodovat o prioritách svého dalšího rozvoje. Budoucnost si zaslouží investici toho nejlepšího, co máme v současnosti k dispozici. Školy se v této vizi přirozeně stávají otevřeným, tepajícím ohniskem komunitního života, ne sterilně separovanými objekty.

Program konference, který moderují Martina Viktorie Kopecká a David Macek, zahájí první blok s tématem Odborné vzdělávání jako příležitost a partnerství v regionu. Náplní bude pozorná reflexe okolností, které nás aktuálně určují.  Druhý blok nabídne inspiraci od těch, kdo ztělesňují dobrou praxi. Další program prvního dne otevře téma péče o talent a hledání cest ke spolupráci škol a firem. Vystoupí člen rodiny Löw-Beer, která je strhujícím příkladem kreativního uchopení téměř zničeného odkazu. Následovat bude představení celoevropsky uznávané inkluzivní excelence italské Asociace Cometa. Odpoledne se bude věnovat tématu partnerství škol a firem pod vedením nového superintendenta odborného vzdělávání, následně příkladům podpory nadání.

Ve čtvrtek 8. prosince budou představena tři jména, jejichž velikost umocnilo kritické období války, pandemie a křehkosti – Komenský, Liverpool College a Asociace Cometa. Příklad spolupráce Gymnázia Matyáše Lercha s lichtenštejnským Gymnasiem Vaduz ukáže, jak může partnerství škol svým významem daleko přesahovat oblast vzdělávání. Další dobrou praxi ukáže spojení institucí v Jihomoravském kraji v minulosti, současnosti i budoucnosti. Účastníci také uvidí, čím se lze inspirovat z Globálního vzdělávacího paktu. Odpoledne vyvrcholí ukázkou, jak se díky podpoře vzdělání mění festival Meeting Brno. Jeho prezidentka Martina Viktorie Kopecká povede otevřený dialog s významnými autoritami o možnostech hlubší spolupráce regionálních „education villages“. Protože k výchově dítěte je třeba celé vesnice.

Spolupořadatelé: NPI ČR, MŠMT, VIM, Meeting Brno, Jihomoravský kraj

Partneři: Associazione Cometa, MUNI, UNESCO-UNEVOC, Global Compact on Education, European Year of Skills 2023, SŠ Charbulova

Program

Patříme k sobě? Region jako „education village“ 

Mezinárodní konference. Brno, 7.–8. 12. 2022

7. 12. 2022, 10–17 hodin

Ty máš talent! Odborné vzdělávání jako příležitost a partnerství v regionu.

VIM – multimediální sál, Hybešova 15, Brno

Tlumočení: angličtina, italština, čeština

Uvádějí: Martina Viktorie Kopecká a David Macek

10:00   Prezence účastníků

11:00   Zahájení

Ivo Jupa, ředitel NPI ČR
Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK

Leona Sapíková, ředitelka VIM JMK

11:15   Úvod. Genius loci

Daniel Low-Beer, zakladatel Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera
Mysli globálně, jednej lokálně. Příběh „Moravského Manchestru“ pokračuje.

12:00   Inkluzivní excelence v odborném vzdělávání

Alessandro Mele, generální ředitel Associazione Cometa

Stefano Tirati, viceprezident sítě EfVET

Zkušenost asociace Cometa Formazione a pozvání do sítě EfVET

13:00   Networking při poledním rautu

14:00   Partnerství škol a firem. Cesty ke spolupráci.

Čeněk Absolon, ředitel Krajské hospodářské komory JMK
Andrzej Bartoś, superintendent odborného vzdělávání JMK
Jana Marková, ředitelka SŠ Charbulova, Brno
Karel Pokorný, personální ředitel Nová Mosilana, a. s.

a další hosté

15:00   Přestávka s občerstvením

15:30   Podpora nadání ve středním vzdělávání. Příklady dobré praxe.

Andrea Cibulková, Zdeňka Chocholoušková, Dana Veselá (všechny NPI ČR) a jejich hosté 

16:30   Výstupy

Ivo Jupa, Jiří Nantl a další

17:00   Závěr

8. 12. 2022, 9–16 hodin


K výchově dítěte je třeba celé vesnice
Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3, Brno
Tlumočení: angličtina, italština, čeština
Uvádějí: Martina Viktorie Kopecká a David Macek

09:00   Prezence účastníků

10:00   Zahájení  

Ivo Jupa, ředitel NPI ČR
Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK

10:30   Smysl a rizika výchovy v čase války, pandemie a křehkosti 

 • Ondřej Macek, evangelický farář
  „Starý dobrý Komenský: Hledání smyslu a pokoje v čase války“ 
 • Hans van Mourik Broekman, ředitel Liverpool College
  „Tell me something... Are you happy...? Jak (se) učit v čase pandemie a proč reformovat nejlepší školu v zemi.“ 
 • Alessandro Mele, generální ředitel Associazione Cometa
  „Křehký, ale jedinečný. Z uprchlické bárky k hollywoodským hvězdám.“    

12:00   Networking při poledním rautu 

13:00   Impulsy a inspirace pro „regionální vzdělávací pakt“ 

 • Studenti Gymnázia Matyáše Lercha a Pavel Ampapa
  Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti
  „Jiní jsou cool. Význam partnerství škol v kontextu mezinárodních vztahů. Case study Gymnázium Matyáše Lercha – Gymnasium Vaduz“
 • Tomáš Mejzlík, FabLab, Jihomoravské inovační centrum
  Petr Hlaďo, výzkumná skupina SYRI Vzdělávání
  Vítězslav Dohnal, ředitel Scio školy Brno
  „Síla spojení. Příklady úspěšného partnerství institucí“

14:30   Přestávka, hudební vystoupení studentů Gymnázia Matyáše Lercha  

15:00   Patříme k sobě?

 • Martina Viktorie Kopecká, prezidentka festivalu Meeting Brno, ambasadorka Dobré vůle MZV ČR a projektu Komenský 2020
   „Meeting Brno 2023. Patříme k sobě?“. Dialog se zřizovateli a dalšími autoritami o nových možnostech vzájemné spolupráce.

16:00    Závěr

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz