Ostrý start 2022. Konference pro učitele k začleňování ukrajinských žáků

Jak je české školství připraveno na start školního roku s novými žáky z Ukrajiny?

Před začátkem školního roku jsme pro učitele připravili sérii odborných debat o začleňování ukrajinských dětí a žáků. Představíme vám také příklady dobré praxe ze škol, které mají se žáky-cizinci bohaté zkušenosti. Šestice odborných debat si klade za cíl inspirovat pedagogické pracovníky při začleňování ukrajinských dětí a žáků a upozornit na příklady dobré praxe ze škol.