Pomoc Ukrajině

Doporučení pro práci se školními kolektivy a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Na koho se obrátit

Ivo Jupa
ředitel NPI ČR
ivo.jupa@npi.cz 

Lucie Šplíchalová
kontakt pro média - pro další dotazy či zprostředkování rozhovorů
lucie.splichalova@npi.cz 

Webové stránky

Tiskové materiály

Ostrý start 2022. Konference pro učitele k začleňování ukrajinských žáků

Před začátkem školního roku jsme pro vás připravili sérii odborných debat o začleňování ukrajinských dětí a žáků. Představíme vám také příklady dobré praxe ze škol, které mají se žáky-cizinci bohaté zkušenosti.

Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z oblastí zasažených válkou

Uprchlíci jsou vystaveni mnoha traumatickým událostem spojeným s válkou a útěkem. Děti jsou obecně velmi odolné a často se samy dokážou vyrovnat se situací. U některých dětí však mohou traumatické události vyvolat hluboké změny v psychice a chování, které mají vážný dopad na každodenní život.

Spustili jsme web s pomocí českým školám a ukrajinským školákům

Nový web přináší informace týkající se integrace cizinců ve školách a materiály k duševnímu zdraví a klimatu školy pro lepší orientaci v naléhavých situacích.

Doučování nově příchozích ukrajinských žáků

Studenti nebo absolventi českých či ukrajinských vysokých škol mohou pomoci s doučováním nově příchozích ukrajinských žáků. Na doučování lze čerpat finanční prostředky z Národního plánu doučování, musí se ovšem jednat o doučování žáků dané školy. S doučujícími je možné uzavřít DPP/DPČ.

Informační a metodická podpora škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s řadou partnerů informační a metodickou podporu pro práci se školními kolektivy v reakci na válečný konflikt na Ukrajině.

Pomoc ukrajinským dětem. Informace pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo doporučení pro práci se školními kolektivy a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci, v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Další materiály