Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Jedním z přípravných úkolů pracovních skupin bylo připravit základní pohled na trendy v příslušné vzdělávací oblasti a zamyslet se nad nejdůležitějšími změnami a společnými vazbami s ohledem na Hlavní směry revize RVP ZV. Tento úkol řešila i pracovní skupina Umění a kultura, složená ze zástupců pěti oborů – hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního.

V současném RVP ZV jsou dva z těchto oborů jeho standardní součástí (školy promítají výstupy do svých školních vzdělávacích programů a jsou závazné), tři jsou doplňkové (škola je může zařadit). Oproti jiným skupinám je zde situace tedy poněkud odlišná, složitější.

Pracovní skupina společně dokončila návrh revize vzdělávací oblasti. Shodla se na osmi částech z devíti. V části týkající se sktruktury vzdělávací oblasti (uspořádání oborů uvnitř vzdělávací oblasti) ke shodě nedošlo a neshoda byla vyřešena dvěma variantami. Ani jedna z nich ovšem nepředpokládá, že by se ve školách přestaly děti vzdělávat v hudebním či výtvarném oboru. Zájemci si obě varianty mohou přečíst a porovnat.

K uvedeným dvěma variantám nyní přicházejí různá vyjádření. Některá z nich požadují zrušení jedné z variant, a to i prostřednictvím MŠMT.

NPI ČR považuje vyjádření k oběma variantám za součást participativního postupu při vytváření rámcového vzdělávacího programu. Zásadně ovšem odmítá agresivitu a nesnášenlivost některých vyjádření, osočování a urážky členů pracovní skupiny a manipulativní a účelové používání informací.

Další práce skupin bude probíhat v souladu se Zadáním pro NPI ČR, které jsme obdrželi z MŠMT. Úkolem pracovních skupin, tedy i skupiny Umění a kultura, je nyní kvalitně popsat obsah vzdělávání. Správně vybrat společný základ a dobře popsat očekávané výstupy, to je úkol, na který se nyní soustřeďujeme. Na jeho zvládnutí bude záviset to, zda bude rámec prospěšný pro děti a užitečný pro učitele. K tomu budeme i nadále potřebovat odborníky z praxe, kteří mají o spolupráci zájem.

Kamil Ubr, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání, NPI ČR