DIGIplovárna je místem sdílení a inspirace k výuce nové informatiky a digitální kompetence

Jednou ze součástí podpory, kterou Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) připravil školám při přechodu na revidovaný RVP ZV v informatické a digitální oblasti, je DIGIplovárna – prostor ke kolegiálnímu sdílení a vzájemné inspiraci. 

DIGIplovárna je místem pro výměnu zkušeností z výuky, prostor pro vyjádření názorů, didaktických zkušeností, dobré praxe, ale i pro kolegiální sdílení slepých uliček, kterým se další pedagogové už mohou vyhnout. Jde o moderované přátelské setkání maximálně deseti pedagogů, kteří v online variantě mohou být doslova ze všech koutků republiky. Každé setkání je věnované konkrétnímu tématu, program si v rámci daného tematického zaměření spoluvytvářejí účastníci sami.

Na rozdíl od vzdělávání ředitelů, koordinátorů změny, metodiků ICT a pedagogů či od individuálních konzultací k úpravám školních vzdělávacích programů (ŠVP), jež NPI ČR školám poskytuje, představuje DIGIplovárna jiný formát podpory: orientuje se na vzájemné sdílení pedagogů.

Právě vzájemné sdělování informací, naslouchání si, diskuse s kolegy je jedním z nástrojů nespecifického profesního rozvoje, při němž dochází k inspirování se navzájem. Tuzemské i zahraniční studie navíc ukázaly, že ve školském prostředí je kolegiální sdílení i účinnou pomocí při zvládání pracovního stresu pedagogů, jak uvádí kolektiv autorů monografie Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností s podtitulem Když spolu vyučující mluví o své práci. (Publikaci v roce 2021 vydala PedF UK.) Podle autorů monografie kolegiální sdílení nabízející podporu a inspiraci od druhých, přispívá k lepší sebereflexi vlastních schopností pedagogů.

Dalším benefitem setkání s kolegy z různých škol je možnost srovnání různých prostředí a navázání nových kontaktů. Mnohým účastníkům přináší i větší pocit bezpečí. DIGIplovárny, na rozdíl od webinářů a přednášek, nejsou nahrávány, jsou jedinečným setkáním tady a teď.

Pedagožka Klára Bílová učí matematiku a informatiku v ostravské základní škole. Zároveň je jednou z lektorek NPI ČR a moderátorkou DIGIplovárny ve svém oboru. Považuje to za dobrý způsob, jak se udržovat v obraze a získávat nové inspirace. „Vzájemné sdílení pomáhá učitelům matematiky předávat si praktické zkušenosti s ohledem na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Já se jako moderátorka starám o propojení konverzací, případně se ještě doptávám,“ vysvětluje. O skupince učitelů, kteří se online sešli počátkem února, říká: „Skupinka ze začátku byla trošku zdrženlivá, ale po pár minutách jsem byla velmi potěšená jejich aktivitou. Během následujících 90 minut kolegové přispěli do studnice nápadů několika ověřenými tipy, které v hodinách využívají i v době běžné prezenční výuky.“ Například: Geogebra, Kahoot, Whiteboard.fi, virtuální nástěnka Padlet. „Vzájemně jsme si představili i konkrétní příklady využití MS Excel nebo zkušenosti s využíváním aplikace Photomath přímo žáky. Už se těším na nápady a zkušenosti kolegů na další DIGIplovárně v polovině března,“ dodává.

Od března do června se uskuteční DIGIplovárny například v těchto tematických oblastech: matematika a její aplikace, český jazyk, technická výchova a digitální kompetence, člověk a svět práce, online nástroje napříč předměty, programování, práce s filmem, nová informatika a robotika, alternativní robotické stavebnice pro novou informatiku, propojení informatiky a matematiky, 3D tiskárny, digitální kompetence na 1. st., digitální technologie v přírodních vědách, robotické pomůcky na 1. st.

Přihlásit se na DIGIplovárnu a získat další důležité informace k revizi RVP ZV v informatické a digitální oblasti mohou pedagogové na webu www.revize.edu.cz.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=I1v_TX1URlw&t=1s

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz