Národní zpráva o realizaci druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých - PIAAC

Výzkum PIAAC je unikátní příležitostí získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let. Národní zpráva poskytuje souhrnné informace o realizaci šetření v České republice, ale seznamuje také s děním ve výzkumu na mezinárodní úrovni.

Aktuální cyklus výzkumu byl zahájen již v roce 2018, kdy začal vývoj dotazovacích nástrojů a metodiky šetření. V letech 2021 až 2023 se zúčastněným zemím podařilo úspěšně dokončit pilotáž a hlavní sběr dat. Včetně České republiky se do 2. cyklu výzkumu PIAAC zapojilo 31 zemí.

Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC, michaela.roschova@npi.cz