Ve finále prestižní SOČky porotci opět vyberou nejlepší středoškolské práce

Finálová Celostátní přehlídka a vyhodnocení nejlepších středoškolských prací v rámci soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhne ve dnech 21. – 23. června v Pardubicích. Závěrečné obhajoby studentských prací z 18 vědních oborů mohou zájemci z řad široké veřejnosti navštívit v sídle SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků bude v aule Univerzity Pardubice.

Odborné poroty budou pečlivě posuzovat obhajoby prací z přírodovědných a technických oborů, ale také z ekonomie, managementu, psychologie nebo společenskovědní oblasti. A těm nejlepším SOČka nabízí účast na navazujících zahraničních soutěžích, které středoškolákům pomáhají otevřít dveře k budoucí kariéře.
SOČ je dobrovolnou zájmovou činností žáků denního studia všech typů středních škol a jejím primárním cílem je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Samotná soutěž je pak organizovaná na čtyřech úrovních od školní, okresní a krajské přehlídky až po celostátní finále.

Odborným garantem soutěže je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), který ji zároveň financuje ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou společností, Českou nukleární společností a The Kellner Family Foundation, která je hlavním partnerem soutěže. Záštitu nad soutěží má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadní je pro konání celostátní přehlídky podpora místních partnerů Pardubického kraje a města Pardubice a spolupráce s Univerzitou Pardubice a SPŠ elektrotechnickou a VOŠ Pardubice. 

„Pro talentované a kreativní středoškoláky je SOČka skvělou příležitostí ukázat své kvality veřejnosti, dokonce s možností prosadit se i v mezinárodním srovnání. SOČ je unikátní kombinací badatelské práce s konkrétním tématem a schopnosti ji prezentovat a obhájit před hodnotiteli. Mladí lidé tady získají neocenitelné zkušenosti, které zúročí nejen v profesním, ale i osobním životě,“ ředitel odboru všeobecného vzdělávání NPI ČR Kamil Ubr

Středoškolským studentům soutěž nabízí unikátní možnost vyzkoušet si vědeckou práci, získat neocenitelné know-how a nejlepší účastníci navíc zvyšují svoji atraktivitu pro budoucí zaměstnavatele. Soutěž také poskytne studentům zajímavý vhled do výběru vysoké školy, protože při přípravě práce a obhajoby zjistí, jestli je zvolená oblast tou pravou, která je bude bavit i během vysokoškolského studia. Pomůže jim rovněž s tréninkem veřejné prezentace před odbornými porotami a samotná účast v SOČ znamená zisk množství kontaktů a osobních setkání s inspirativními lidmi. „Třešničkou“ na pomyslném dortu je pak možnost účasti na zahraničních soutěžích, která studentům pomáhá vylepšit jazykovou vybavenost a je velmi oceňovanou položkou v životopisu.

Více informací o možnostech účasti na zahraničních soutěžích naleznete zde: https://www.soc.cz/navazujici-aktivity/

Pro inspiraci z loňské Celostátní přehlídky SOČ 2023 se podívejte na video: https://www.youtube.com/watch?v=6MEcuIIqlcM

Veškeré informace k soutěži naleznete na webu: https://www.soc.cz/ a https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost  

Seznam soutěžních oborů pro 47. ročník SOČ:
01. Matematika a statistika; 02. Fyzika; 03. Chemie; 04. Biologie, geografie a geologie; 05. Molekulární biologie; 06. Zdravotnictví; 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství;  08. Ochrana a tvorba životního prostředí; 09. Strojírenství, hutnictví a doprava; 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů; 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; 13. Ekonomika a řízení; 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; 16. Historie; 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory; 18. Informatika.


Kontakt pro média:
Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501