Konzultanti IT poskytli v roce 2022 už téměř 500 konzultací, zdarma poradí i dalším školám

České základní školy postupně zavádí do praxe revidovaný Rámcový vzdělávací program v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. Národní pedagogický institut ČR pro ně realizuje  v informatické a digitální sféře zdarma  různé formy podpory. V podpůrném balíku je také tým profesionálních konzultantů, tzv. IT guru, připravených pomoci základním a středním školám se vším, co se týká digitálních technologií.

IT guru je profesionální IT konzultant, který je k dispozici vedení základních a středních škol, koordinátorům ICT a správcům sítě při řešení různorodých úkolů, problémů a témat spjatých s digitálními technologiemi. IT guru poskytuje školám svoje konzultace zdarma. Celkem 17 IT konzultantů působí v jednotlivých krajích České republiky, kde pomáhají místně příslušným školám.

Rozpětí, v němž je IT guru připraven být školám k ruce, je široké. Ať už škola potřebuje poradit s výběrem a pořizováním hardwaru a softwaru pro výuku, nastavit digitální infrastrukturu a efektivní IT správu či zorientovat se v nových informacích a materiálech, IT guru je tady. Pomůže zabezpečit vnitřní sítě školy, navrhnout řešení pro koupi vhodných digitálních technologií, podpořit komunikaci se zřizovateli v IT záležitostech nebo představit nástroje pro audit digitální infrastruktury školy. „IT guru je schopný nabídnout tzv. IT audit, kdy společně s dodavateli technologií, správcem IT, ICT koordinátorem projde kompletní nastavení IT školy a dá vhodná doporučení ke zlepšení,“ vysvětluje Petr Polívka, koordinátor sítě IT guru. Tomáš Řebíček, manažer podpory v revizi RVP ZV a G v ICT a zástupce ředitele ZŠ Lesní, Liberec, dodává: „To nejdůležitější, s čím je IT guru připraven školám pomáhat, je audit, nastavení základních bezpečnostních pravidel ve škole, oddělení sítí a zhodnocení infrastruktury školy na základě měnících se požadavků.“

Nákup digitálních pomůcek i vzdálená správa zařízení

IT guru velmi často řeší například dotazy týkající se nákupu digitálních pomůcek. „Když si škola neví rady, obrátí se na mě a požádá mě o nezávislou konzultaci. Já se podívám na zaslané nabídky, ke každé napíšu své vyjádření, co si o tom myslím, a škola se na základě toho sama může rozhodnout, jestli ta nabídka je, či není plně vhodná,“ říká Martin Pecka, IT guru pro Plzeňský kraj, specialista na síťová řešení, servery a audiovizuální techniku.

Mezi aktivity, které IT guru vykonávají, spadá i vzdálená správa zařízení. Ta je v dnešní době velmi důležitá, ale „školy často ani nevědí, že existuje a že ji mají chtít, takže do současné doby to bylo vždy tak, že se nejdřív nakupovala zařízení a teprve pak se zajišťovalo, kdo to bude spravovat, jak je to náročné a co vlastně s tím,“ komentuje Petr Polívka. „Mnohdy to končilo tak, že se zařízení dala do skříně, protože se k tomu nikdo nenašel, a byla to velká škoda. Takže naše činnost je taková, abychom toto školám vysvětlili.“

IT guru ke konzultacím přistupují individuálně na základě vstupních požadavků školy a nedirektivně, vždy formou doporučení respektujících svobodnou volbu řešení v duchu technologické nestrannosti. Zůstávají tedy neutrální a nepreferují jednostranně určitou technologii před jinou. Konzultace s IT guru jsou zdarma, diskrétní a bez zbytečného papírování, jejich rady se řídí v první řadě požadavkem ekonomické výhodnosti, funkčnosti a bezpečnosti pro školu. Spolupráce s IT konzultanty má za úkol nastartovat a zefektivnit strategické plánování v oblasti správy a rozvoje digitální infrastruktury školy.

Jak být nezávislý? Pomůže etický kodex

To vše je podepřeno etickým kodexem, kterým se tým IT guru při své práci řídí a mezi jehož stavební kameny patří především kvalifikovanost a profesionalita. „Za každým IT guru je nějaká zkušenost, a to dost velká, na základě toho jsme je i vybírali – aby byli co možná nejdál ve své profesi, takže mezi námi najdete IT specialisty na servery, sítě, hardware, software, a tak to bylo i u mě. Já sám jsem se věnoval digitální technice, digitálním pomůckám, dřív pro firemní zákazníky, takže jsem pomáhal nastavovat v rámci firmy notebooky, telefony pro firemní prostředí, a dál se to překlopilo do školního prostředí. Za mnou je přibližně desetiletá praxe,“ říká Petr Polívka. Mezi další devízy IT guru patří všestrannost a operativnost, korektnost a kolegialita, vstřícnost a ochota pomoci.

Jak si konzultaci od IT guru objednat?

Zájemci o konzultaci mohou svou poptávku poslat přímo na e-mail itguru@npi.cz nebo přes webovou stránku www.edu.cz, kde pod položkou Digitalizujeme naleznou projekt IT guru. Tady jsou uvedena telefonní čísla a e-mailové adresy na konkrétního IT guru podle kraje, případně je možné vyplnit vstupní dotazník a IT guru se sám ozve.

Kromě IT konzultantů IT guru působících v rámci projektu Národní plán obnovy 3.1 DIGI jsou k dispozici na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu také krajští informační metodici (KIMové) z projektu SYPO. Ti se soustředí na možnosti začlenění digitálních technologií, vzdělávacích programů i aplikací přímo do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Na každém krajském pracovišti NPI ČR působí i metodici ICT, kteří připravují webináře a workshopy v rámci přímé podpory škol.

IT guru a další formy podpory Národního pedagogického institutu k ICT revizím, jako jsou individuální konzultace k tomu, jak zavádět změny ve škole, nebo lektora pro sborovnu, který pomůže s rozvojem digitálních kompetencí, si můžete zdarma objednat také prostřednictvím formuláře na webu: https://revize.edu.cz/nabidka-podpory-a-kurzu#konform.

Online akce s účastí IT guru k nákupu digitálních učebních pomůcek

Ve středu 8. února pořádá NPI ČR kulatý stůl věnovaný tématu „Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy pro žáky“. Účastníci získají informace o podmínkách pořízení digitálních učebních pomůcek i o pravidlech pro závěrečné hodnocení. Akce je online, účastní se jí zástupci MŠMT, IT Guru i škol. Přihlásit se lze online na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=aHKNurdfYZI

Videa a web k tématu IT guru

Představení IT guru – https://www.youtube.com/watch?v=BExCgZ-EUBo

IT guru Petr Polívka: Jak na vzdálenou správu a výběr zařízení do výuky – https://www.youtube.com/watch?v=Olr_WynxBso

IT guru Martin Pecka: Nákup digitálních pomůcek a konzultace – https://www.youtube.com/watch?v=fBet6zyqZXU

https://www.edu.cz/digitalizujeme/it-guru

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz