Nový projekt Národního pedagogického institutu podpoří učitele ve vzdělávání a vzájemné spolupráci

Podpora větší spolupráce učitelů, sdílení inspirativních příkladů z praxe, webináře, pomoc při současné proměně vzdělávání nebo databáze recenzovaných ověřených zdrojů pro výuku – to je jen stručný výčet služeb, které nabídne Národní pedagogický institut České republiky (NPI) v rámci nového projektu Podpora kurikulární práce škol (IPs Kurikulum). Jeho realizace potrvá až do konce roku 2028. Na financování projektu se podílí EU a MŠMT.

Projekt IPs Kurikulum přinese do škol praktickou podporu proměny vzdělávání a přispěje k modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání. Jeho účelem je zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání.

Učitelé i školy tak budou moci využít širokého spektra forem vzdělávání a dál se profesně rozvíjet díky spolupráci, vzájemnému sdílení a učení v tzv. metodických kabinetech. Získají tím podporu zaměřenou na proměnu vzdělávacího obsahu, jejíž podstatou bude důraz na klíčové kompetence. Vzdělávání tak bude více vyhovovat požadavkům národního kurikula. Kromě toho dojde k systematizaci učebních a metodických materiálů.

„Existuje řada škol, které projekty na zavádění kurikulární práce nepotřebují, protože jsou v této oblasti excelentní už nyní. Je ale také celá řada škol, které takové projekty potřebují, hledají inspiraci pro to, udělat první krok a zjistit, jestli jejich řešení budou funkční. A především takovým školám je projekt IPs Kurikulum určen,“ uvedl k projektu ředitel NPI ČR Ivo Jupa.

Projekt Podpora kurikulární práce škol navazuje na předchozí projekt Systém podpory učitelů a ředitelů (SYPO), který byl taktéž realizován NPI ČR. Pokračuje s aktivitou, která se mezi učiteli mimořádně osvědčila, a tou jsou metodické kabinety. „Do kabinetů se zapojilo více než 4 000 učitelů, kteří stáli za stovkami vzdělávacích akcí včetně webinářů pro další tisíce českých učitelů,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu, a pokračuje: „Učitelky, učitelé i vedení škol hodnotili kabinety jako přínosné. Díky nim získali další prostor k profesnímu rozvoji, možnost spoluvytvářet vzdělávací akce a získávat praktické informace z první ruky.“

Metodické kabinety budou nově rozděleny na centrální Národní kabinet a 35 územních kabinetů. Územní rozdělení bude respektovat kritéria počtu škol a učitelů nebo dopravní obslužnosti. Každé území bude mít svého osobního garanta, který ponese hlavní odpovědnost a bude spojovacím článkem mezi učiteli a Národním pedagogickým institutem.

Metodické kabinety budou rozděleny do šesti sekcí podle vzdělávacích oblastí, a to jazyk a komunikace; kultura, umění a zdraví; matematika a informatika; předškolní a prvostupňové vzdělávání; přírodní vědy; společenské vědy.

Další klíčovou aktivitou projektu IPs Kurikulum je Podpora škol při proměně vzdělávání. Jejím cílem je podpořit pedagogické týmy škol při práci se školními vzdělávacími programy (ŠVP) tak, aby byly kvalitním nástrojem kontinuálního rozvoje poskytovaného vzdělávání a plnohodnotně sloužilo škole. „Víme, že školy čekají v souvislosti s revizemi RVP změny. Naší rolí je školám s těmito změnami maximálně pomoci, aby v tom nebyly samy a měly k dispozici takovou paletu podpory, která jim umožní realizovat potřebné změny bez zbytečných turbulencí,“ doplnil Nekola.

V rámci projektu budou připraveny tři modelové ŠVP a balíčky sestavené na míru potřebám jednotlivých škol s cílem inovovat jejich stávající ŠVP. K tomu dostane každá konkrétní škola průvodce, který se jí bude během určitého období plně věnovat a modelové školní vzdělávací programy. NPI ČR dále nabídne online podporu pro všechny učitele a školy, což znamená výukové webináře, moderované diskuze, tutoriály a inspirativní příběhy škol nebo ukázky výukových hodin.

Další aktivitou projektu je iniciativa Otevřené vzdělávací zdroje, jejímž cílem je usnadnit učitelům přístup ke kvalitním vzdělávacím materiálům. Na základě analýzy stávajících i nově vznikajících vzdělávacích materiálů na různých portálech a úložištích nabídne NPI ČR odborné veřejnosti přehlednou databázi více než 3 250 vzdělávacích zdrojů ohodnocených proškolenými hodnotiteli a ihned použitelných pro výuku. 

Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501

Věra Štěpánová, vera.stepanova@npi.cz, tel. +420 770 141 878