Díky podpoře NPI ČR a projektu NPO, který poběží až do konce roku 2025, mohou školy v procesu zavádění revizí ICT využít pestré nabídky workshopů, webinářů a konzultací spjatých se zaváděním nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky.

Projekt NPO 3.1 DIGI si klade za cíl podpořit 3 370 škol a prostřednictvím vzdělávacích akcí v oblasti informatického myšlení a digitálních kompetencí proškolit 10 400 zástupců škol. V tomto smyslu byl uplynulý rok 2022 velmi úspěšný, neboť 2 397 škol představuje 71 % z cílového množství škol. Celkově projekt poskytl podporu 2 936 školám, z nichž se některé přihlásily k podpoře již v roce 2021. Proškolených 9 115 zástupců škol představuje 88 % cílového množství účastníků vzdělávacích aktivit.

Nabídka přímé podpory škol zahrnuje kurzy, webináře, konzultace i workshopy

Během prvního roku projektu získaly školy několik různých forem přímé podpory v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů a žáků a jejich informatického myšlení. Především dostaly k dispozici tzv. startovací balíček – souhrn webinářů pro vedení škol s informacemi, jak na nový RVP, a pro koordinátory změny. Webináře jsou tematicky zaměřené na všechny čtyři oblasti nové informatiky (algoritmizace a programování; informační systémy; digitální technologie; data, informace a modelování).

„Rovněž jsme realizovali vzdělávací kurzy k nové informatice, rozvoji digitálních kompetencí a nově nabízíme také kurzy ke kyberbezpečnosti a další vzdělávání k nové informatice a digitálním kompetencím,“ popisuje rozmanitost nabídky Tomáš Řebíček, manažer podpory v revizi RVP základních škol a gymnázií v ICT. „Kromě vzdělávání jsme nabídli i prostor ke sdílení zkušeností, a to na tzv. DIGI plovárnách. Jde o interaktivní platformy, kde mohou učitelé a ředitelé sdílet své zkušenosti, podělit o dobrou praxi a vzájemně se inspirovat,“ dodal Řebíček.

V roce 2022 nabídl NPI ČR celkem 1 547 vzdělávacích akcí, bylo realizováno 359 individuálních konzultací k úpravám ŠVP a zavádění nové výuky a 485 konzultací pro školy od IT guru (profesionálních IT konzultantů) na celkem 345 školách.

V říjnu 2022 se pod taktovkou projektu uskutečnily dvě velké konference: DigiSeč – Digitální technologie u vás ve škole a Educa – Digitální (r)evoluce v Liberci. Akcí se celkem zúčastnilo více než 500 zástupců škol. V roce 2023 chce NPI ČR obě konference pořádat znovu.

DIGI roadshow – diskuzní setkání na krajských pracovištích NPI ČR

V prosinci 2022 proběhla první DIGI roadshow – prezenční setkání ředitelů škol na všech krajských pracovištích NPI ČR, kteří se sešli, aby diskutovali, sdíleli zkušenosti a načerpali inspiraci pro zavádění ICT revizí. Roadshow se zúčastnilo téměř 500 ředitelů škol. Nejdůležitější věc, kterou si účastníci z akce odnesli, je podle realizované ankety např. zkušenost, že na novou informatiku nejsou sami, ale mají možnost využít odbornou pomoc. Akce jim ujasnila pojmy digitální kompetence, digitální gramotnost, výstupy v informatice a rozšířila obzor ohledně zavádění nové informatiky a možnosti využití podpory ze strany přítomných hostů a NPI ČR. Velký přínos měly příklady z praxe a nabídka pomoci odborníků. Poskytnuté informace byly podle mínění zúčastněných nejen odborné, ale hlavně praktické. Celkově akce přinesla inspiraci a celistvější pohled na novou informatiku.

Na úspěšnou akci naváže v pořadí druhá DIGI roadshow 21. března 2023, tentokrát pro učitele 1. stupně základních škol. Ti budou mít příležitost popovídat si s kolegy i s našimi odborníky o tom, jak uchopit změny ve výuce nové informatiky na 1. stupni ZŠ. „Březnová DIGI roadshow přináší možnost potkat jednoho z největších odborníků na výuku na 1. stupni. Pan profesor Kalaš je jedinečná osobnost s mezinárodním respektem. Navíc zde budou naši lektoři a učitelé z každodenní praxe, takže je určitě na co se těšit,“ dodává Tomáš Řebíček k nadcházející akci.

Nepřímá podpora školám: živě přenášené debaty u kulatého stolu, DigiPořad a podcasty

Kromě přímé podpory nabízí NPI ČR tzv. podporu nepřímou. Jejím významným prvkem jsou kulaté stoly – živě streamované debaty konané obvykle jednou měsíčně, kde diskutují odborníci na různá témata spjatá s novou informatikou a digitálními kompetencemi. Kulaté stoly mají průměrnou sledovanost 1 000 zhlédnutí.

Dalším výstupem projektu je první díl DigiPořadu, který vyšel na konci roku 2022. Jde o kompilaci videí, reportáží ze škol a akcí a rozhovorů s odborníky ve studiu. Pravidelně také vycházely dva podcasty – Kybcast o kybernetické bezpečnosti a DIGI IN zaměřený na inspiraci k rozvíjení digitálních kompetencí žáků napříč předměty a do výuky nové informatiky.   

Záznamy webinářů, kulatých stolů, podcasty, videa, inspirativní příklady a reportáže ze škol i tipy do výuky a materiály pro jednotlivé předměty jsou k dispozici na webu revize.edu.cz, který prošel v roce 2022 redesignem. Kulaté stoly, DigiPořad i podcasty připravuje tým NPI ČR i v roce 2023.

NPI ČR poskytuje komplexní podporu a praktickou pomoc školám

Hlavní mise projektu, kterou se Národní pedagogický institut ČR snaží naplňovat, je účinně a věcně pomoci základním a středním školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky. Školy mají vědět, že v tom nejsou samy. NPI ČR jim poskytne rady, konzultace, navrhne efektivní řešení konkrétních problémů spojených s úpravami ŠVP. Podpora pokrývá spektrum škol od těch, které stále ještě nezačaly, přes ty, jež dělají teprve první nejisté kroky, až po školy, které už nově učí. Některým pracovníkům ve školství možná nedávala zpočátku potřeba změn smysl, ale modernizace vzdělávání v souladu s nároky 21. století je nevyhnutelná a NPI ČR je připraven pomoci školám různými způsoby.    

Projekt Národní plán obnovy 3.1 v oblasti digitalizace poskytuje zdarma podporu českým základním a středním školám při strategickém plánování smysluplného využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt vznikl z potřeby reagovat na dlouhé období online výuky během covidové pandemie a reflektovat schválené nové kurikulum základních škol a gymnázií (tzv. malou revizi RVP), jež bude postupně ve školách realizováno v letech 2023 až 2025. 

Počet zapojených škol

Počet zapojených účastníků