Upravené školní vzdělávací programy i moderně vybavené počítačové učebny. Většina škol hlásí, že je na revize ICT připravena

Současná doba plná moderních technologií si žádá i zásah do proměny tuzemského vzdělávání. Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) coby jeden z nositelů těchto změn stojí za úpravou výuky ICT. Z šetření, které institut mezi základními školami a gymnázii zpracoval, vyplývá, že je většina škol personálně i vybavením připravena vyučovat podle aktualizovaného RVP.

V lednu 2021 byla schválena změna nového revidovaného rámcového vzdělávacího programu, který nově zavádí digitální klíčovou kompetenci a rozvíjí ji ve všech předmětech. Zavádí také nový vzdělávací obor informatika, který se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. První školy začaly učit podle revidovaného programu již v září 2021. Spolu s tím byla školám k dispozici i podpora Národního pedagogického institutu ČR, především díky financím z Národního plánu obnovy. Na podzim roku 2023 musely začít vyučovat stejným způsobem všechny základní školy na prvních stupních, letos v září se stejným způsobem povinnost rozšíří i na druhý stupeň a v příštím roce na gymnázia.

K této příležitosti zorganizoval NPI šetření připravenosti škol na změny revizí ICT, do kterého se zapojilo celkem 816 zástupců vedení škol a gymnázií a 754 učitelů.

Úprava ŠVP trvala ředitelům dlouho

Aby školy mohly začít podle revidovaného RVP učit, musely nejprve upravit své školní vzdělávací programy (ŠVP), a tedy i škrtat látku napříč předměty. V šetření ředitelé uvedli, že se samotným ubíráním učiva problém neměli, větší problém pro ně byl dlouhý proces vytvoření samotného dokumentu. Vedoucí pracovníci základních škol a gymnázií nejčastěji uváděli, že revize ŠVP v jejich zařízení trvala přibližně čtyři až šest měsíců (30 % odpovědí ze ZŠ a 32 % z gymnázií), přesto deset procent vzdělávacích institucí do šetření uvedlo dobu trvání přibližně jeden měsíc.

Navzdory této skutečnosti hlásí 88 % zástupců vedení škol a 76 % učitelů připravenost na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Vyplývá to ze šetření, které proběhlo na školách v září a říjnu 2023. Učitelé a ředitelé upozorňují na to, že zdaleka ne všichni učitelé jsou připraveni učit s pomocí moderních digitálních technologií. „Proces trval dlouho, řádně jsme vše projednávaly s kolegyněmi,“ zmínila k procesu přípravy na ICT revize ředitelka Základní a mateřské školy Těškovice Soňa Jarošová. I ona souhlasí, že někteří kolegové jsou prozatím k těmto metodám skeptičtější.

Národní pedagogický institut se dlouhodobě snaží učitelům i vedoucím pracovníkům škol poskytovat kurzy, zpracované materiály do výuky, webináře, osobní konzultace s IT guru, s krajskými ICT metodiky nebo konzultanty úprav ŠVP či hromadné školení celých sboroven. Mimo to si mohou pedagogičtí pracovníci poslechnout inspirativní podcasty DIGI IN a KYBcast nebo sledovat videa s inspirací, jak to dělají na školách jinde. Kompletní nabídku naleznete na webu revize.edu.cz.

IT guru poradí s financemi i technikou

Učitel informačních technologií z pražské Základní školy Pražačka Josef Meszáros si spolupráci s NPI nemůže vynachválit, dobrou zkušenost má se službou IT guru. „Pomohl nám například s vizí IT učebny, které říkám IT laboratoř. Poradil mi s financováním, aby vše bylo v pořádku podle pravidel. V současné době s IT guru plánujeme ještě nákupy tabletů, které nám ve škole chybí. Tyto služby bych určitě doporučil kolegům,“ říká. Hned 87 % ředitelů či jejich zástupců zmínilo, že jako silnou stránku své školy vnímají motivované učitele informatiky, dvě třetiny jsou spokojeny se stávajícím vybavením. Devadesát sedm procent z nich taky podle svých slov podporuje používání digitálních technologií ve výuce.

Kompletní data k připravenosti škol z pohledu vedení škol: https://revize.edu.cz/files/potreby-skol-shrnuti-vedeni-final.pdf

Kompletní data k připravenosti škol z pohledu učitelů: https://revize.edu.cz/files/potreby-skol-shrnuti-ucitele-final-1.pdf


Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI, radek.melichar@npi.cz, tel. +420 725 890 501

Ondřej Neumajer, vedoucí oddělení digitalizace ve vzdělávání v NPI ČR, ondrej.neumajer@npi.cz, tel. +420 602 763 275

Hana Novotná, hlavní analytička NPI ČR a autorka šetření, hana.novotna@npi.cz, tel. +420 777 609 907