Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z oblastí zasažených válkou

Uprchlíci jsou vystaveni mnoha traumatickým událostem spojeným s válkou a útěkem. Děti jsou obecně velmi odolné a často se samy dokážou vyrovnat se situací. U některých dětí však mohou traumatické události vyvolat hluboké změny v psychice a chování, které mají vážný dopad na každodenní život.

Lídr školy připraví stovku účastníků na funkci ředitele

Až stovka budoucích ředitelů nastoupí se začátkem školního roku do nového modelu kvalifikačního studia – programu Lídr školy. Na pilotním projektu spolupracují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Národní pedagogický institut ČR a organizace Učitel naživo.

Spustili jsme web s pomocí českým školám a ukrajinským školákům

Nový web přináší informace týkající se integrace cizinců ve školách a materiály k duševnímu zdraví a klimatu školy pro lepší orientaci v naléhavých situacích.

Přímé poradenství pro podporu ukrajinských žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Webinář: Přijímání a začleňování žáků cizinců

Doučování nově příchozích ukrajinských žáků

Studenti nebo absolventi českých či ukrajinských vysokých škol mohou pomoci s doučováním nově příchozích ukrajinských žáků. Na doučování lze čerpat finanční prostředky z Národního plánu doučování, musí se ovšem jednat o doučování žáků dané školy. S doučujícími je možné uzavřít DPP/DPČ.