Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Základní informace ke vzdělávacímu systému Ukrajiny

Odlišný mateřský jazyk

Možnosti podpory dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny

DIGIplovárna je místem sdílení a inspirace k výuce nové informatiky a digitální kompetence

Jednou ze součástí podpory, kterou Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) připravil školám při přechodu na revidovaný RVP ZV v informatické a digitální oblasti, je DIGIplovárna – prostor ke kolegiálnímu sdílení a vzájemné inspiraci.

Učíme se mluvit o náročných tématech v rámci Osobnostní a sociální výchovy

Jak se ve školním prostředí bavit o náročných tématech v rámci Osobnostní a sociální výchovy.

Odkazy na metodické materiály pro výuku k tématu válka na Ukrajině

Anotované odkazy k metodickým materiálům, které lze využít pro výuku tématu válka na Ukrajině ve společenskovědních předmětech.