Dějepis+

Podpora učitelů, kteří si mohou předávat vzájemně zkušenosti tak, aby vedli žáky k pochopení souvislostí historických událostí a rozvíjeli kritické myšlení

Na koho se obrátit

Vendula Ježková
kontakt pro média - pro další dotazy či zprostředkování rozhovorů
vendula.jezkova@npi.cz

Webové stránky

Jak vyučovat moderní dějiny? Učitele inspiruje projekt Dějepis+

Spolu se začátkem nového školního roku bylo zahájeno pokusné ověřování projektu Dějepis+. Pro školní rok 2021/22 se zatím zapojilo 251 učitelů dějepisu, z toho 41 v rolích lokálních koordinátorů – vedoucích učících se komunit. Pedagogové se nyní budou vzájemně podporovat a předávat si zkušenosti, jak oživit výuku dějepisu a rozvíjet kritické myšlení dětí.

Videa

Fotografie ke stažení